Statement 2019

Alvast welkom op de Pinksterlanddagen 2019!Fijn dat je er naar toe wilt komen! We hopen dat de Pinksterlanddagen een leuke, veilige, leerzame en comfortabele plek is waar je het weekend van 8 en 9 juni gaat doorbrengen!

Het kampeerterein en de Pinksterlanddagen zijn anarchistisch. We leven in een kapitalistisch, racistisch, militaristisch en patriarchaal systeem waarbij grote groepen mensen onderdrukt, uitgebuit, gemarginaliseerd en buitengesloten worden. We streven er naar een plek te creëren waarbij deze onderdrukkende machtsstructuren niet herhaald worden: we willen dat iedereen zich thuis kan voelen op de Pinksterlanddagen. Dit betekent dat dit geen plaats is voor seksisme, racisme, validisme, islamofobie, transfobie of elke andere vorm van discriminatie, zij het in gedrag of taalgebruik. We kunnen dit natuurlijk niet zonder jullie hulp, we vragen iedereen dan ook om zich actief bewust te zijn van eigen privileges en in hoeverre de situatie van anderen wellicht verschilt van de eigen positie.

Wees jezelf bewust van verschillen, andermans grenzen, luister naar elkaar, respecteer wat anderen aangeven. Alleen op deze manier wordt het mogelijk elkaar gelijkwaardig te behandelen. Je bewustzijn van andermans grenzen en je eigen privileges en hier begripvol mee omgaan is iets waarin altijd wat te leren valt, dus wijs elkaar hierop en zie het als een kans om jezelf te verbeteren. Hou een open blik en gesprek mogelijk, luister naar hoe ons eigen gedrag dat van anderen beïnvloed en neem hier verantwoordelijkheid in. Door elkaar op zaken te wijzen waar we iets uit kunnen leren en verbeteren kunnen we zorgen voor een gelijkwaardige verstandhouding en een prettige en veilige sfeer.

Dat gezegd hebbende, willen we benadrukken dat we niet in de illusie leven dat dit automatisch een 100% veilige plek is voor iedereen. Daarom hebben we dit jaar meer maatregelen getroffen om vervelende situaties te voorkomen en te verhelpen. We hebben ons dit jaar meer verdiept en meer kennis en ervaring opgedaan als PL2019 voorbereidingsgroep om zo het festival zo inclusief mogelijk te maken. Zo is er tijdens het festival zelf een nummer dat gebeld kan worden wanneer iemand zich niet veilig voelt, grenzen (dreigen) overschreden (te) worden of bij de aanwezigheid of dreiging van elke andere vorm van driscriminatoir of onderdrukkend gedrag. Er zal ook een groep zijn om hulp en support te bieden waar nodig.

Mocht je dit jaar zelf benaderd worden door iemand die zich niet veilig of onprettig voelt als jij op de Pinksterlanddagen of bij bepaalde workshops komt, respecteer dit dan en geef die persoon de ruimte. Het kan ook dat je die boodschap van ons als PL2019 voorbereidingsgroep krijgt, ook dan willen we je hier alsjeblieft gehoor aan te geven en dus niet naar de PL te komen.

Het erkennen van je eigen privileges, de manieren waarop je de situatie van anderen (onbewust) onveilig of onprettig maakt en hier verantwoordelijkheid voor nemen door aan jezelf te werken is niet makkelijk, maar we hopen dat je daartoe bereid bent en de ondersteuning kan vinden die je daarvoor nodig hebt. Als je aan jezelf wil werken zijn er verschillende manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door hulp te vragen van je netwerk of een groep die bekend is met acountability processen. Mocht je geïnteresseerd zijn in hoe je zelf of voor mensen om je heen kan omgaan met dit soort situaties dan raden we je aan op de PL naar de workshops over dit soort onderwerpen te komen.

Dit bericht zit in: