Geen plek voor onderdrukkingsvormen

Het kampeerterrein en de Pinksterlanddagen zijn anarchistisch. We leven in een kapitalistisch, racistisch, militaristisch en patriarchaal systeem waarbij grote groepen mensen onderdrukt, uitgebuit, gemarginaliseerd en buitengesloten worden. We streven er naar een plek te creëren waarbij deze onderdrukkende machtsstructuren niet herhaald worden: we willen dat iedereen zich thuis kan voelen op de Pinksterlanddagen. Dit betekent dat dit geen plaats is voor seksisme, racisme, validisme, xenofobie, islamofobie, homofobie, transfobie, klassisme of elke andere vorm van discriminatie, zij het in gedrag of taalgebruik. We kunnen dit natuurlijk niet zonder jullie hulp, we vragen iedereen dan ook om zich actief bewust te zijn van eigen privileges en in hoeverre de situatie van anderen wellicht verschilt van je eigen positie.

Wees jezelf bewust van verschillen, andermans grenzen, luister naar elkaar, respecteer wat anderen aangeven. Alleen op deze manier wordt het mogelijk elkaar gelijkwaardig te behandelen. Je bewustzijn van andermans grenzen en je eigen privileges en hier begripvol mee omgaan is iets waarin altijd wat te leren valt, dus wijs elkaar hierop en zie het als een kans om jezelf te verbeteren. Hou een open blik en gesprek mogelijk, luister naar hoe ons eigen gedrag dat van anderen beïnvloed en neem hier verantwoordelijkheid in. Probeer geen aannames te maken over andere mensen, bijvoorbeeld over hun afkomst of de manier waarop ze aangesproken willen worden (haar/diens/zijn/hun/… voornaamwoorden). Door elkaar op zaken te wijzen waar we iets uit kunnen leren en verbeteren kunnen we zorgen voor een gelijkwaardige verstandhouding en een prettige en veilige sfeer.

Dat gezegd hebbende, willen we benadrukken dat we niet in de illusie leven dat dit automatisch een 100% veilige plek is voor iedereen.

Mocht je dit jaar zelf benaderd worden door iemand die zich niet veilig of onprettig voelt als jij op de Pinksterlanddagen of bij bepaalde workshops komt, respecteer dit dan en geef die persoon de ruimte. Soms is het goed om een stap terug te doen en te reflecteren.

Het is niet makkelijk om je eigen privileges te erkennen of de manieren te erkennen waarop je de situatie van anderen (onbewust) onveilig of onprettig maakt. Ook het nemen van verantwoordelijkheid door aan jezelf te werken is niet makkelijk, maar we hopen dat je daartoe bereid bent en de ondersteuning kan vinden die je daarvoor nodig hebt. Als je aan jezelf wil werken zijn er verschillende manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door hulp te vragen van je netwerk of een groep die bekend is met accountabillty processen. Mocht je geïnteresseerd zijn in hoe je zelf of voor mensen om je heen kan omgaan met dit soort situaties dan raden we je aan op de PL naar de workshops over dit soort onderwerpen te komen, zoals bijvoorbeeld de workshop Witheid onder ogen komen en kritisch reflecteren op witheid.

Dit bericht zit in: