Eten tijdens de Pinksterlanddagen 2023 Food during the Pinksterlanddagen 2023

Het avondeten zal verzorgd worden door Rampenplan, een collectief dat dit al vele jaren doet. De wortels van dit collectief liggen in het begin van de jaren ‘80: de tijd van de grote acties en blokkades bij kerncentrales. Vanuit die acties ontstond een mobiele vegetarische keuken, die sindsdien door heel Europa bij diverse gelegenheden zoals demonstraties, fiets/wandeltochten en congressen grote groepen mensen verantwoord (biologisch & veganistisch) voedsel heeft voorgeschoteld. Rampenplan kan altijd hulp gebruiken, dus mocht je willen dan kun je langs de keuken lopen en aanbieden om een handje te helpen.

De bonnen voor het avondeten kun je bij de entreecaravan kopen, het liefst vroeg op de dag. Rampenplan weet dan voor hoeveel mensen ze die dag moeten koken. De etensbonnen hebben een soliprijs van 4 euro of 7,50. De kostprijs hiervan zit in het midden, dus we willen mensen met minder financiële middelen tegemoet komen en we hopen dat wie dat kan iets extra’s wil doen zodat het compenseert.

Rampenplan geeft ook een workshop zelf havermelk maken! Deze vindt plaats bij de keuken op zaterdag om 12:00!

Dit jaar zal er ook een standje zijn met geskipt eten! Skippen is eten redden wat anders weggegooid of vernietigd zou worden. Het kan zijn dat de houdbaarheidsdatum (bijna) verstreken is of dat er teveel is ingekocht van iets. Pak hiervan wat je nodig hebt voor jezelf. Zo proberen we ook voor mensen met minder inkomen een manier waarop zijn wat kosten te besparen. We zijn superblij met de mensen die dit initiatief nemen! Des te meer, des te beter, dus als je zelf ook geskipt eten mee wil nemen om op de stand te leggen dan worden we daar heel blij van!

In de kantine kun je brood, beleg, sapjes en koffie en thee kopen! Ook daar werken we met twee solidariteitsprijzen. Soms is er ook taart die ter plekke gebakken wordt!

English:

Dinner and lunch will be cooked by Rampenplan, a cooking collective that has been active for many years. The roots of Rampenplan are in the early eighties: arising from large action kitchens at, for example, blockades of nuclear power plants. From those actions a collectively organised mobile vegetarian kitchen developed, cooking throughout Europe at a range of different events, from demonstrations to cycle/hiking tours , conferences and much more. They serve biological and vegetarian/vegan food. Rampenplan can always use a helping hand, so if you’re interested in helping out, please do come over to the kitchen and sign up.

You can get food coupons at the entrance caravan of the festival. Preferably get them early on, so Rampenplan knows for how many people they’re cooking on that day. The coupons have a solidarity price of 4 euro or 7,50. The production costs of the food are in the middle, so we want it to be accesible for people with lesser budgets and hope those who can will give a bit extra to compensate.

Rampenplan will also give a workshop about making your own oat milk! This will take place at the kitchen on Saturday at 12:00!

This year there will also be a stand with skipped food! Skipped food is food that is saved and would otherwise be thrown away of destroyed. It could be that the best before date is (almost) reached or there was to much inventory on products. From this stand you can take what you need for yourself. This way we try to keep costs low and the Pinksterlanddagen accesible for people with lower incomes. We thank the people who are arranging this initiative! The more, the better, so if you want to bring skipped food to put on the stand we encourage this!

In the cafeteria you can buy bread, fillings, juices and coffee and tea! The cafetereria also works with two soliprices for everything. Sometimes there’s also cake and pies that will be baked freshly!

Dit bericht zit in: