Programma onderdeel aanmelden/event sign-up

Wil je meedoen aan de PL? Stuur dan een mail naar pl@puscii.nl met de volgende info:

 • Contactpersoon.
 • E-mail.
 • Telefoonnummer.
 • Soort evenement: lezing, workshop, discussie, muziek of iets anders.
 • Technische ondersteuning die je nodig hebt: beamer, laptop, soundsystem etc
 • Taal waarin je evenement zal zijn.
 • Hoelang je bijdrage duurt: Bijvoorbeeld 1 uur
 • Naam van je programmaonderdeel.
 • Voorkeur voor een locatie: binnen/buiten, grote ruimte.
 • Korte tekst: Voor het programmaboekje en de aankondigingen hebben we een korte tekst nodig over jouw bijdrage. Een langere bijdrage zorgt vaak dat er meer mensen komen!
 • Een afbeelding of logo voor in het boekje.
 • Heb je een reiskostenvergoeding nodig?
 • Wat we verder moeten weten over jouw onderdeel.

Event sign-up

Do you want to host an event at the PL? Please e-mail us at pl@puscii.nl with the following info:

 • Person we can contact.
 • E-mail.
 • Phonenumber.
 • Type of event: lecture, workshop, discussion music or other.
 • Technical support required: beamer, laptop, soundsystem etc.
 • Event language.
 • Event duration: For example one hour.
 • Event title.
 • Location preference, like inside, outside, big space.
 • Short text: for the programbooklet and announchements we need a short text about your event. A longer text could mean more visitors!
 • A logo or picture for the festival booklet.
 • Do you need your travel expenses reimbursed?
 • What else we need to know about your event.