Programma onderdeel aanmelden

Wil je meedoen aan de PL? Stuur dan een mail naar pl@puscii.nl met de volgende info:

 • Contactpersoon
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Soort evenement: lezing, workshop, muziek of iets anders
 • Technische ondersteuning die je nodig hebt: beamer, laptop, soundsystem etc
 • Taal waarin je evenement zal zijn
 • Hoelang je bijdrage duurt: Bijvoorbeeld 2 uur
 • Naam van je programmaonderdeel
 • Voorkeur voor een locatie
 • Korte tekst: Voor het programma hebben we een korte tekst nodig over jouw bijdrage. Een langere bijdrage zorgt vaak dat er meer mensen komen!
 • Een afbeelding of logo voor in het boekje
 • Heb je een reiskostenvergoeding nodig? Vul dan hier een geschat bedrag in.
 • Wat we verder moeten weten over jouw onderdeel

Event sign-up

Do you want to host an event at the PL? Please e-mail us at pl@puscii.nl with the following info:

 • Person we can contact
 • E-mail
 • Phonenumber
 • Type of event: lecture, workshop, music or other
 • Technical support required: beamer, laptop, soundsystem etc
 • Event language
 • Event duration: For example two hours
 • Event title
 • Location preference
 • Short text: for the program we need a short text about your event. A longer text could mean more visitors!
 • A logo or picture for the festival booklet
 • Do you need your travel expenses reimbursed? Please add an estimated amount below.
 • What else we need to know about your event.