PINKSTERLANDDAGEN 2001 

 

1 TOT EN MET 4 JUNI KAMPEERTERREIN TOT VRIJHEIDSBEZINNNING 

AEKINGAWEG 1A in APPELSCHA (F) 

Programma

Routebeschrijving met kaartje

Terug naar andere jaren

Tekst van de folder PL 2001:

Anarchisme
Wie in het woordenboek zoekt naar de term 'anarchisme' vindt daar als  betekenis zoiets als 'een politieke leer die het ontbreken van een  geordend bestuur als ideaal stelt'. Een beetje encyclopedie weet  daarnaast te vertellen dat met dit anarchisme ook een arbeidersbeweging  benoemd wordt; zij, namelijk, die streden voor de bevrijding van de  arbeid maar hun hoop daarbij niet vestigden op partijen, voorhoedes,  staten en andere hiërachische organisaties. Liever gingen anarchisten  zčlf aan de slag met de bevrijding van mens en dier - op álle terreinen. Anarchisme gaf en geeft uitdrukking aan het streven van de mens vrij te  zijn, vrij van elke vorm van externe dwang of controle, vrij om het leven  met naar eigen inzicht vorm te geven. Zo opgevat is het anarchisme van  alle tijden  - kent niet elk tijdperk, elke cultuur haar dromers en  dwarsliggers, haar critici en querulanten? Anarchisten laten het echter  niet bij kritiek op politieke, sociale, op economische verhoudingen, maar  proberen ook vorm en inhoud te geven aan alternatieven, aan ándere  manieren van leven en werken. De droom van een beter leven hoeft niet  enkel gedroomd, maar kan toch in elk hier en nu gelééfd worden!!

Pinksterlanddagen
Al sinds de jaren dertig ontmoet anarchistisch Nederland elkaar eens per  jaar tijdens de zogenaamde Pinksterlanddagen (PL). Sinds die tijd ook  vindt dit treffen plaats op het 'vrij-socialistische, antimilitaristische,  alcohol- en drugsvrije kampeerterrein "Tot Vrijheidsbezinning"' in het  Friese Appelscha. In de loop van de jaren hebben deze dagen zich  ontwikkeld tot een veelzijdige politiek-cultureel festival waar jaarlijks zo'n  500 mensen aan deelnemen. Voor de anarchistische beweging dienen de  PL in de eerste plaats als een ontmoetingspunt, als een platform waarop  over alle mogelijke thema's van mening kan worden gewisseld. Hierom  hebben de PL principieel een open karakter: ieder die zich anarchist(e)  noemt of zich met enig anarchisme verwant voelt is welkom.

PL 2001
Ook dit jaar worden de Pinksterlanddagen georganiseerd, en wel in het  wekend van 1 tot en met 4 juni. Vanaf vrijdagochtend is iedereen welkom om te helpen opbouwen. In de  avond begint het programma met een stevige kop soep en een video over  de stand van zaken op Oost Timor. De zaterdag en de zondag zijn  gereserveerd voor discussies en workshops. Veel tijd is dit jaar  ingeruimd voor discussie over de actualiteit van het antimilitarisme en de  strijd tegen nucleaire technologie, zowel nationaal als internationaal. Op  de rol staat een presentatie/discussie over het principe én het succes van  de zogenaamde 'Vrije Zone', een vervolg op het al lopende debat over  'tophoppen', bijdragen van COMODO, GroenFront!, De Sirenen en vele,  vele anderen. Op maandagochtend wordt dit inhoudelijke programma van  de PL afgesloten met een evaluerende bijeenkomst.

Geen zin om alleen maar te praten?
De PL biedt ook meer praktisch  georiënteerde workshops, zoals bijvoorbeeld een GroenFront!- aktietraining en een Samba-workshop. De avonden zijn gereserveerd  voor cultuur: optredens van de accoustische Drum'nBass-band Masfel (H), de jazz-core formatie Bondzinsky (RU), diverse DJ's en -met dank aan  de programmeurs van het Uterechse ACU- nog veel meer... Voor de  kinderen is er ook dit jaar een apart kinderprogramma. Hulp hierbij is altijd  van harte welkom. Tenslotte kun je vanaf het terrein zó de Friese  Wouden in, een bos waarin het alleraangenaamst wandelen is...

Prakties
Deelname aan de PL kost je ƒ 15,- Voor dit geld kun je het hele weekend  kamperen en meedoen aan alle activiteiten. Niet bij de prijs inbegrepen  zijn de biologische maaltijden van Kollektief Rampenplan/Gaarkeuken  Den Troag (ontbijt & lunch & avondeten!!) Om hiervan te genieten zijn  bonnen á fl. 12,50 per dag te verkrijgen bij de caravan aan de ingang van  het terrein. LET OP: geen bon, geen eten!!

Ter ondersteuning van het programma wordt bij elke PL een leesbundel  uitgegeven. Deze reader krijg je gratis bij binnenkomst op het terrein. Wil  je 'm eerder ontvangen, of heb je er iets aan bij te dragen? Geef het even  door aan ngvs@dds.nl. (deadline 13 mei)

Hou je niet van lezen of schrijven maar wil je wel graag je handen laten  wapperen tijdens de PL? Bied je o zo noodzakelijke hulp voor of tijdens  de PL even aan bij de voorbereidingsgroep!!

contact: PL-commissie p/a postbus 1338, 3500 BH Utrecht

Het kampeerterrein 'Tot Vrijheidsbezinning' kent een lange vrijzinnige  traditie, maar kent natuurlijk ook regels. Van kampeerders wordt verwacht  dat zij die regels respecteren. Drank, honden en trommels kun je daarom  ook maar beter thuislaten.

Het terrein - dat natuurijk ook buiten de PL open is voor  kampeerdersters!- is het meest eenvoudig te bereiken per openbaar  vervoer (Bus 16 van Assen naar Heerenveen, uitstappen café Hulst).  Voor auto's (N 381 richting Drachten, afslag Appelscha) is beperkte  mogelijkheid tot parkeren.

Adres: Kampeerterrein "Tot Vrijheidsbezinning", Aekingaweg 1a,  Appelscha