Pinksterlanddagen 2003

 

70 jaar
 

 

De jaarlijkse bijeenkomsten van anarchisten in Appelscha (fr.)

vrijdag 6 tot en met maandag 9 juni 2003

 


 

PL 2003 in het nieuws (NOS)

Spoorboekje (kort overzicht programma)

Politiek Programma (uitgebreid)

Cultureel Programma

Teksten bij het inhoudelijke deel van het programma (reader)

Themanummer Buiten de Orde PL 2003

Oproep, berichten en reader van de Sirenen (feministisch deel van het programma)

Laatste Nieuws

Routebeschrijving en plattegrond

 

Contact met de voorbereidingsgroep - email

Het Digitaal Affiche PL 2003 als word-bestand

Het Digitaal Affiche PL 2003 als GIF-bestand

70 jaar PL - Artikelen rond de geschiedenis van de Pinksterlanddagen

Artikel van na de PL 2003  over retro-anarchisme

De website's van de Pinksterlanddagen in voorafgaande jaren (vanaf 1997)

Een paar foto's (PL 1998)

In memoriam: Tinus Veenstra (1896-1999)

In Memoriam: Henk de Groot (1908-2002)

Meer weten over anarchisme?

Vuile Mong (theatergroep)


Zeventig jaar Pinksterlanddagen! Zouden de dromen die men toen had overeenkomen met hetgeen er nu gebeurt? In de statuten uit 1933 staan als doelen omschreven het geven van gelegenheid tot kamperen en het houden van vrij-socialistische bijeenkomsten en ten tweede het aankopen van terreinen. Het eerste doel is verwezenlijkt, want het terrein is er nog steeds en biedt ook aan de huidige generatie de mogelijkheid er gebruik van te maken. Het terrein spreekt nog steeds velen aan, de bezoekersaantallen van de Pinksterlanddagen getuigen daarvan. Hoopvol is de ontwikkeling dat de laatste jaren het aantal jongeren toegenomen is.
De jaarlijkse landdagen zijn uitgegroeid tot de grootste anarchistische manifestatie in Nederland waar heel wat is uitgebroed.
Het aankopen van terreinen is weliswaar niet gelukt, maar wanneer we kijken naar andersoortige projecten die in eigendom zijn verkregen, zoals met betrekking tot wonen en werken, is er in ons land een heel netwerk opgebouwd.

Het terrein ‘Tot Vrijheidbezinning’ is uniek en dat geldt ook van de traditie voor de Pinksterlanddagen. Reden om bij het zeventigjarig bestaan van de landdagen op het terrein weer eens uit te pakken.
Heel veel mensen hebben meegewerkt om aan deze PL invulling te geven. Zowel om bij te dragen aan het programma als om werk te verzetten in de ondersteunende sfeer. Oudgedienden dragen hun steentje bij, maar ook nieuwe groepen manifesteren zich tijdens de dagen. Het programma zit dan ook dit jaar weer bomvol.

Een aantal bijzondere activiteiten zijn vermeldenswaardig. Zo is er dit jaar voor het eerst sinds jaren weer een circustent, is er uit oud film- en videomateriaal een compilatie samengesteld, is er een speciaal appelsapje verkrijgbaar, kunnen er Appelscha-t-shirts bedrukt worden en keert oudgediende Mong Rosseel c.s. terug in het programma. Voorts cabaret en theaterspektakel. Tot slot mag ook de webstek www.pinksterlanddagen.nl niet onvermeld blijven om nog maar te zwijgen over het dagelijks videojournaal dat dit jaar wordt gemaakt!

We wensen iedereen inspirerende dagen toe. De onderwerpen en optredens zijn in ieder geval veelbelovend!

De voorbereidingsgroep