Abel Paz komt naar de Pinksterlanddagen

De 83-jarige Abel Paz die actief was in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) komt naar de Pinksterlanddagen om te vertellen over zijn ervaringen in deze periode van sociale revolutie. Zoals bekend brachten de anarchisten hun idealen van zelfbeheer en zelfbestuur in praktijk en vormden zij een militante factor in de strijd tegen Franco. In Spanje vormden de anarchisten getalsmatig een sterke factor in deze strijd.
Abel Paz, pseudoniem voor Diego Camacho, nam actief deel aan deze anarchistische beweging en zat jarenlang vast in de kerkers van Franco. Nadien schreef hij diverse boeken over deze bijzondere periode van de burgeroorlog, waaronder een biografie over de legendarische voorman Durruti. Hij geldt als de belangrijkste historicus van anarchistische huize over deze periode. De laatste jaren is hij regelmatig op tournee om de jongere generaties van zijn ervaringen op de hoogte te stellen. Zijn optreden gaat vergezeld van een Engels ondertitelde film over Durutti.

Abel Paz werd in 1921 in het Spaanse Almeria geboren. Als leerling in een textielfabriek werd hij in 1935 lid van de anarcho-syndicalistische vakcentrale CNT. Hij was vanaf het begin van de oorlog actief betrokken bij de gevechten rond Barcelona en moest in 1939 voor de troepen van Franco naar Frankrijk vluchten. Daar werd hij met andere Spanjestrijders in verschillende kampen geďnterneerd. Vanaf 1942 streed hij in de anarchistische guerrilla tegen de militaire dictatuur in Spanje tot hij in ditzelfde jaar werd gearresteerd. Tot 1953 zat hij gevangen. Hij emigreerde vervolgens naar Frankrijk waar hij tot 1977 verbleef. Hij was werkzaam in een drukkerij en werkte aan tal van publicaties over de Spaanse Burgeroorlog. Zijn motto daarbij was geschiedschrijving van onderop: “Ik ben geen historicus, maar vertel over mijn belevenissen”. Momenteel is hij opnieuw in Barcelona woonachtig.

Het optreden van Abel Paz maakt deel uit van een tournee door de lage landen met uitstapjes naar Duitsland en België. Kijk voor het programma http://www.indymedia.nl/nl/2004/05/18907.shtml