Pinksterlanddagen 1997 - Introductie
Intro

Nadat de oude voorbereidingsgroep zich bijna tien jaar had ingezet gooiden zij het bijltje er vorig jaar allemaal bij neer. Als nieuwelingen in het vak kwamen wij in september vorig jaar voor het eerst bij elkaar en vanaf het begin was ons enthousiasme groot. De ambitie om de PL dit jaar tot een goed einde te brengen is in de loop van het jaar alleen maar toegenomen. Het is een uitdaging een festival te mogen organiseren dat al zo'n lange traditie kent (vanaf 1934 op de camping tot vrijheidsbezinning) en dat voor het anarchisme zo'n belangrijke betekenis heeft.

Het anarchisme staat voor maatschappelijke strijd maar is vooral ook een manier van leven. We wilden daarom een festival waar niet alleen de grote boze buitenwereld aan bod komt maar ook onze eigen leventjes. Oordeel zelf maar of we daar qua programma in zijn geslaagd. Verder huldigen we het principe van ieder wat wils. Politiek of cultureel, met de kinderen of de hele dag lui op je kont, de PL is voor iedereen die meent iets met anarchisme of anarchisten van doen te hebben.

Michèl

P.S. Deze leesmap is een speciale uitgave van Recht voor Allen. Wist je dat dat blaadje in de vorige eeuw al bestond en dat het is opgericht door ons aller Domela Nieuwenhuis? Buiten de PL fungeert Recht voor Allen als mededelingenblad van het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten.


Actie, informatie, discussie en plezier"De Pinksterlanddagen" is de naam van het jaarlijkse anarchistische festival in Appelscha waar mensen de mogelijkheid hebben hun politieke en persoonlijke ervaringen uit te wisselen. We hopen dat er dit jaar veel mensen komen en dat we naast inhoudelijk gepraat weer veel plezier met elkaar zullen hebben. Er is een uitgebreid cultureel programma en ook voor de kinderen wordt er veel georganiseerd.

If I can't dance, it's not my revolution!!!
(vrij naar Emma Goldman)


Thema's pinksterlanddagen 1997

We proberen zoveel mogelijk organisaties bij de PL te betrekken. Rond ieder thema zullen er lezingen zijn, discussie- en werkgroepen, forumdiscussies en info-tafels. Een van de groepen die zich zal presenteren is het Groen Front.

Het idee leeft om tijdens de pinksterlanddagen een landelijke heksennacht te organiseren.

Drie dagen 'anarchistisch kamperen'
De pinksterlanddagen zullen dit jaar bepaald geen ver van m'n bed show zijn. Er komen workshops over het feministische gehalte van de anarchistische beweging, over een andere kijk op arbeid en arbeidsmoraal, over het gesol met vluchtelingen en illegalen, over vrije liefde en vrije opvoeding, en (nieuw!) over wat anarchisme en natuurbeheer met elkaar te maken hebben. Iedereen is overigens vrij zelf onderwerpen in te brengen, een informatietafel in te richten of een presentatie of voorstelling te geven. Van tevoren melden bij de organisatie maakt afstemming op de rest van het programma mogelijk.
Elke dag wordt er veganistisch en biologisch eten klaargemaakt.


Anarchisme
In het anarchisme staat individuele ontplooiing centraal, maar die is ondenkbaar zonder andere mensen. Dus niet het liberale credo: mijn vrijheid eindigt waar die van jou begint; maar het libertaire: mijn vrijheid begint waar die van jou begint. Leven is altijd samenleven; vrijheid is geen absoluut maar een sociaal begrip. In het anarchisme gaat het om een manier van samenleven die niet gebaseerd is op macht, hiërarchie en dwang, maar op openheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Een anarchistische maatschappij is alleen mogelijk met mensen die deze waarden nastreven en kan daarom niet van bovenaf worden opgelegd.
Via gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van mensen aan de andere kant van de wereld en toekomstige generaties, komen anarchisten uit op leefwijzen die door alle mensen op de hele aarde, gelijktijdig en voor onbepaalde tijd kunnen worden geleefd. Belangrijk in het anarchisme zijn daarom begrippen als verbondenheid en duurzaamheid.

Geschiedenis
Een van de woordvoerders van het anarchisme was Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Als dominee kon hij de hypocrisie van de kerk niet langer verdragen en koos hij partij voor 'de onderworpenen der aarde'. Hij was vegetariër en in de tweede kamer (1888-1891) zette hij zich in voor zaken als een vergoeding aan werknemers bij arbeidsongevallen en doorbetaald zwangerschapsverlof voor vrouwen. Frustraties over de machtsgerichte en principeloze politiek van de sociaal-democraten brachten hem bij het anarchisme. Belangrijk strijdpunt in zijn tijd was de armoede die werd toegeschreven aan een systeem van uitbuiting en geweld. Ook erg belangrijk was de bestrijding van het alcoholisme dat grote delen van de arbeidersbevolking lam sloeg.

De pinksterlanddagen vroeger en nu
De eerste pinksterlanddagen werden in 1931 gehouden, vanaf 1934 op de camping in Appelscha. Direct vanaf het begin waren de pinksterlanddagen een levendig anarchistisch gebeuren en een belangrijk ontmoetingspunt waar mensen uit het hele land (op de fiets of lopend) naar toe kwamen.
Tegenwoordig trekken de pinksterlanddagen jaarlijks ruim 300 mensen. Naast oude thema's als antimilitarisme, antikapitalisme, antifascisme, arbeid en vrije liefde zijn er de laatste tientallen jaren flink wat thema's bijgekomen. Oorspronkelijk waren dat de thema's van de zogenaamde 'nieuwe sociale bewegingen' die eind jaren '70, begin jaren '80 hoogtij vierden. Denk aan antikernenergie, milieustrijd en feminisme. De laatste jaren is daar potten- en flikkerstrijd bij gekomen. Ook dierenstrijd staat regelmatig op het programma.

Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning
De pinksterlanddagen worden gehouden op het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning te Appelscha (zie kaartje). Op deze kleine camping staan mensen die vóór de oorlog al actief waren. De laatste 30 jaar zijn er ook veel jongeren bijgekomen. Van 1 april tot 1 oktober is het terrein open en kunnen linkse mensen er kamperen. Er staan ruim 30 caravans en er is plaats voor tenten.

Vervoer
Met de trein naar Assen; verder met de bus lijn 16 richting Heerenveen (elk half uur); uitstappen in Appelscha bij halte Café Hulst; daarna bordjes PL volgen (20 minuten lopen). Met de auto via de N31; afslag Oud-Appelscha en direct weer rechtsaf naar Aekinga; zandpad volgen. Adres: Aekingaweg 1a, Appelscha - 0516-431878.

Nog even wat praktische punten

Het contactadres voor de pinksterlanddagen 1997 is: Postbus 24083, 3502 MB Utrecht.
Hier kunnen vanaf 1 april folders, aanplakbiljetten en het definitieve programma worden aangevraagd.