IsraŽlische Anarchisten komen naar de Pinksterlanddagen

IsraŽlische Anarchisten die betrokken zijn bij het verzet tegen de bouw van de muur die de Palestijnen buiten IsraŽl moeten houden, komen naar de Pinksterlanddagen. Als Anarchisten tegen de Muur voeren zij samen met Palestijnen en andere activisten geweldloze directe acties om de bouw ervan tegen te houden. Hun aanwezigheid op de Pinksterlanddagen is het startschot voor een langere tournee door verschillende Europese landen om bekendheid aan deze acties te geven en om ondersteuning hiervoor te bewerkstelligen.

Anarchisten Tegen De Muur is een groep die is opgezet om de Internationale dag van de Solidariteit tegen de Muur die plaats vond op 10 november 2003 (wat ook de verjaardag is van de val van de Berlijnse Muur) te ondersteunen. De meeste van hen konden bogen op een jarenlange betrokkenheid in de IsraŽlische anarchistische beweging en waren bezig met totaalweigeren van militaire dienst, dierenrechten en de wereldwijde strijd tegen uitbuiting en onderdrukking als geheel. Op de bewuste 10 november 2003 sloten zoín 30 IsraŽlische anarchisten zich aan bij de Palestijnse inwoners van het dorp Zabuba en haalden gezamenlijk 20 meter hek naar beneden. Deze actie werd uitgevoerd nadat er onderling contact was gelegd in het Masíha actiekamp dat van april tot augustus heeft bestaan en van waaruit geageerd werd tegen het IsraŽlische beleid. Eind augustus werd het ontruimd. Hierbij werden 100 mensen opgepakt en 2 dagen vastgehouden.

Op 26 december, als onderdeel van het ďAlternatieve kamp tegen de ApartheidsmuurĒ bij Deir Balut, dichtbij Ramallah, raakten IsraŽlische anarchisten zwaargewond nadat zij met scherp neergeschoten waren door

IsraŽlische legertroepen. Er werden geen waarschuwingen vooraf gegeven en voor de soldaten was er absoluut geen sprake van een levensbedreigende situatie. Het incident vond plaats bij een actie waarbij 50 activisten een poort in de bezettingsmuur sloopten dichtbij het Palestijnse dorp Masíha.

Deze poorten zijn sinds de bouw van de muur gesloten (ondanks beloften van de IsraŽlische staat ze weer te openen) waardoor Palestijnse boeren de doorgang van naar hun land wordt ontzegd. Het actiekamp was gebaseerd op gezamenlijk IsraŽlisch/Palestijns verzet tegen het Ďgettoficeringsbeleidí van de IsraŽlische staat en om een licht te laten schijnen op de grootschalige diefstal van land en het uitbreiden van nederzettingen die plaatsvinden in de schaduw van de bouw van de muur.
Dit actiekamp was gelegen op het terrein van de half afgebouwde dorpsschool van Deir Balut. De bouw van de school werd stopgezet omdat het op de route van de muur lag. Het kamp heeft in totaal drie weken bestaan.

 

Op 31 December sloten anarchisten en activisten van International Solidarity Movement zich aan bij de dorpsbewoners van Burdus, ook dichtbij Ramallah, om werkzaamheden aan de muur te blokkeren. Tot dat moment werd de bouw van de muur aldaar reeds twee maanden vertraagd door de lokale bewoners. Dit geschiede voornamelijk door het tegenhouden van bulldozers door middel van geweldloze blokkades. Ook op 31 december openden IsraŽlische troepen met scherp het vuur op de activisten.
Naderhand trokken de troepen zich terug onder het toeziend oog van de IsraŽlische massa media, deze waren massaal uitgerukt naar aanleiding van de schietpartij bij Masíha. Palestijnse jeugd haalde het bloed onder de nagels van het IsraŽlische leger vandaan door de volgende dagen door te gaan met directe acties, ondanks dat er een avondklok was en huis voor huis doorzocht werd op IsraŽlische en ISM-activisten. De knuppelpartijen, de traangaswolken en het met scherp schieten kwamen uitvoerig aan bod in de IsraŽlische media.
De plotselinge ďontdekkingĒ door het publiek en de IsraŽlische media, na drie jaar Intifada, dat het IsraŽlische leger met scherp op ongewapende
demonstranten schiet en het aankondigen van het einde van het actiekamp bij Masíha waren redenen voor de Palestijnse dorpsbewoners en de Anarchisten Tegen De Muur om op te roepen voor een gezamenlijke demonstratie op 3 Januari jongstleden. Deze vond plaats bij het Checkpoint dichtbij Dear Ballut. Dit is de locatie van systematische onderdrukking en vele wrede incidenten tegen de lokale Palestijnse bevolking. Zo lieten IsraŽlische soldaten twee weken daarvoor bijvoorbeeld een zeven maanden zwangere vrouw niet door om naar het ziekenhuis te gaan, hetgeen een miskraam van haar tweeling veroorzaakte en de vrouw vervolgens in een levensbedreigende situatie bracht.
Bij de actie werden 300 activisten die met bussen uit IsraŽl afkomstig waren op weg naar de demonstratie door het leger tegengehouden. Als reactie hierop blokkeerde men de weg met een grote zitblokkade wat uiteindelijk tientallen arrestaties tot gevolg had. Het lukte desondanks toch met 400 Palestijnse, IsraŽlische en ISM-activisten gezamenlijk te demonstreren bij het beruchte Checkpoint. Ze hielden een gigantisch spandoek voor zich met de tekst ďschiet nietĒ. De actie verliep vreedzaam mede door toedoen van de demonstranten, omdat ze niet ingingen op provocaties van het leger. Dit alles wederom onder het toeziend oog van de IsraŽlische media.

De gebeurtenissen die in dit artikel ter sprake komen vormen maar een fractie van de zaken die hebben plaatsgevonden en vinden rond de Anarchisten Tegen De Muur. Ondertussen hebben zich tientallen acties en keiharde repressieve reacties voorgedaan. Uit solidariteit met onze IsraŽlische kameraden en het Palestijnse volk hebben wij, de Anarchistische Groep Amsterdam, enkele mensen van het Anarchisten Tegen De Muur-collectief uitgenodigd om naar Nederland te komen. Zij zullen dan ook een sprekerstoer doen in Nederland en de omliggende landen. De start van de toer is op de Pinksterlanddagen in Appelscha op zaterdag 30 Mei. Zij zullen niet alleen vertellen over hun rol in de acties tegen de bezettingsmuur maar ook over de geschiedenis van de anarchistische beweging in IsraŽl, de anti militaristische strijd en totaalweigeren. Ze zullen ook een flinke hoeveelheid videomateriaal meenemen. Als jij zou willen helpen om bijv. een infodag te organiseren waar zij kunnen spreken dan ben je van harte welkom, ook zou het goed zijn om hen financieel te ondersteunen. Neem contact op met:

Anarchistische Groep Amsterdam
Postbus 16521
1001 RA Amsterdam
aga@squat.net
www.squat.net/aga

Voornaamste bron www.ainfos.org en een artikel uit Direct Action nr 30 van de Britse Solidarity Federation.