De Pinksterlanddagen is de naam van een jaarlijksterugkerend anarchistisch festival in de bossen bij Appelscha (dit jaar op 29, 30, 31 mei en 1 juni 1998). De locatie is het "Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning", Aekingaweg 1A te Appelscha. Naast een uitgebreid cultureel programma staan er dit jaar 2 thema's centraal: anarchisme en anarchisme en spiritualiteit. Verder is er nog veel meer te beleven (zie programma). We hopen dat de PL ook dit jaar weer een groot succes wordt. Op deze PL-site zijn alle relevante stukken over de organisatie en de thema's bij elkaar gezet.

Kom naar de PL en draag je steentje bij aan een wereld met meer vrijheid!

De voorbereidingsgroep: Michèl, Mikkie, Ron, Geert en Jens.