Oproep Pinksterlanddagen 2002

Anarchisten, Appelscha, Pinksteren en het Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning.

 

In het weekend van 17 tot 20 mei 2002 vinden er wederom de jaarlijkse Pinksterlanddagen plaats. De Pinksterlanddagen staan voor het jaarlijkse anarchistische festival in Appelscha Friesland. Als ontmoetingsplek een belangrijke bijeenkomst voor anarchisten en andere links-radicalen.

Sinds de 30-er jaren is de PL een groots kampeergebeuren midden in de bossen van Appelscha. De eerste PL werd gehouden in 1934. De toenmalige anarchisten, vrij- socialisten, waren zo doodmoe van de pesterijen van de politie tijdens hun bijeenkomsten, dat enige anarchisten met behulp van rijke geestwanten een plek hebben aangekocht. Vanaf dat moment was het kampeerterrein een feit. Gelegen in de staatsbossen, nabij een jongensinternaat en tot overmaat van ramp ook middenin een toeristengebied heeft het terrein toch stand gehouden. Nog steeds zijn er oudere kampeerders, vrij socialisten, op het kampeerterrein actief. 

Direct vanaf het begin waren de Pinksterlanddagen een zeer geslaagd en levendig ontmoetingspunt waar mensen uit het hele land naar toe kwamen. Als men de geschiedenis van de PL in kaart zou brengen dan zou dat tevens een zeer goed tijdsbeeld kunnen geven van waar de actieve anarchisten in deze 70 jaar mee bezig zijn geweest. Naast de oude thema's als antimilitarisme antikapitalisme, antifascisme zijn er in de loop van de jaren behoorlijk wat strijdpunten bij gekomen We denken hierbij aan globalisering vanonder op, feminisme, mannenstrijd en uitkeringsstrijd. Maar ook de milieustrijd, potten en flikkerstrijd, dierenrechten en antikernenergiestrijd zijn in Appelscha aan de orde gekomen. 

In de loop der jaren is de organisatie van de PL bijna altijd in handen geweest van het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten. Dit waren activisten die in het Noorden woonden, samen met de kampeerders van het terrein. Later zijn er meer "Hollandse" kampeerders op het terrein gekomen. Zij werden aangetrokken door het machtig mooie idee om samen met gelijkgestemden te genieten van de omgeving en rust en tegelijkertijd actief te zijn binnen de NGVS. Mede door de kampeerders wordt het terrein onderhouden en sinds de 80er jaren worden de Pinksterlanddagen ook georganiseerd door mensen uit andere delen van Nederland dan het Noorden. Heel lang is het organiseren van de PL erg goed gegaan. Er was een goed inhoudelijk programma, er waren mensen die het kinderprogramma verzorgden, het cultuurprogramma was vol en op hoog niveau. Echter voor de komende Pinkster landdagen is er nooit een voorbereidingsgroep geweest. Vanwege het ontbreken van een energieke inspirerende groep heeft het NGVS besloten om alleen de noodzakelijke faciliteiten te organiseren. Veel mensen van het kampeerterrein zijn van mening dat ondanks het tot op heden, ontbreken van een inhoudelijk programma er altijd mensen naar Appelscha zullen komen vanwege de traditie en vanwege het willen bijkletsen.

 Voor de PL van 2002 zullen er dan ook tenten gehuurd worden. Rampenplan wordt gevraagd om te zorgen voor eer avondmaaltijd op de vrijdag zaterdag en zondag De mensen van de kantine zullen zorgen voor koffie, thee en brood. Het internaat zal gevraagd worden voor het voetbal veld zodat mensen hun tentje kwijt kunnen en mochten er mensen met de auto willen komen dan zullen we ook zorgen voor een parkeerplaats.

Zoals gebruikelijk en conform het doen en laten van anarchisten zijn er alweer enkele aanmeldingen voor activiteiten. Zo wil iemand een queergroep in Appelscha opzetten. De feministische groep Sirene uit Amsterdam wil in een tent hun activiteiten uit de doeken doen, onder andere discussie en video. Daarnaast zijn er activisten die willen onder zoeken wat een reactie kan zijn van anarchisten op het Midden-Oosten conflict. Nu lijkt het alsof radicaal-links geen antwoord heeft. Verder hebben de onvermoeibare activisten van Organic Chaos Network wederom hun medewerking aan geboden. Dus alleen al het video programma van hen kan de moeite waard zijn om af te reizen naar het hoge noorden. De People Global Action (PGA) heeft haar bijeenkomst in Nederland eind augustus, wellicht kan het NGVS en de PL daarin een medevoorbereidende functie in vervullen? En hoe staat het met de globaliseringbeweging van onder op, zal er nog een grote manifestatie komen, in Denemarken najaar 2002, of is na Brussel 2001 alles anders? Welke rol wil de antiracisme en antifascisme beweging gaan spelen in het komende politieke bestel? Tijdens de PL van 2002 is dan al bekend of extreem paars of extreem Pimmie aan de macht is. Hierbij wil het NGVS, dus nadrukkelijk, een oproep doen aan een ieder die iets wil organiseren om zich aan te melden zodat daar in Appelscha rekening mee gehouden kan worden.

  De Pinksterlanddagen zijn dit jaar van vrijdag 17 mei tot aan maandag 20 mei 2002. De toegang zal rond de 7.50 Euro liggen (de oudere NGVS leden houden erg vast aan 15 ouderwetse Hollandse guldens wat betreft de toegangsprijs) voor drie dagen kamperen op het terrein.

Rampenplan zal haar bijdrage voor een maaltijd stellen op ongeveer 3.50 euro. Het kampeerterrein is vanoudsher alcohol en drugsvrij, het verzoek aan een ieder is deze uitgangspunten te respecteren. Neem een tent en aanverwante spullen mee naar Appelscha! Appelscha is te bereiken met de trein via Assen en dan bus 16 richting Oosterwolde (Heereveen/Drachten). Uitstappen bij de nieuwe halte bij de zogenaamde kamelenmarkt, en daar zullen kleine rode bordjes de route verder aanduiden. Adres is Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning, Aekingaweg 1a te Appelscha, telefoonnummer 0516-431878. Zie ook deze routebeschrijving + kaartje.

Voor meer informatie over het opzetten van een programma onderdeel of anderszins dan gelieve contact op te nemen met Ron via telefoonnummer 030-2340090 of via e-mail mikkie@antenna.nl

Wellicht tot in Appelscha Ron

 

Terug naar startpagina Pinksterlanddagen.