Pinksterlanddagen 1998 - programma 

Vrijdag 29 mei

13.00
Verzamelen voor allerlei klussen zoals het opzetten van tenten.

17.00
Aankomst en opzetten van je eigen tent aan de rand van het .

18.30
Warm eten eerste ronde (Rampenplan). Bonnen voor het eten zijn te koop in de caravan bij de ingang. Avondeten 6,50 pp, ontbijt 3,50 pp, kleine kinderen half geld. Bonnen voor het avondeten vóór vier uur ‘s middags kopen. Bonnen voor het ontbijt vóór tien uur ‘s avonds kopen.

21.30
Warm eten tweede ronde (Rampenplan).


Zaterdag 30 mei

9.00 - 10.00
Ontbijt bij Rampenplan.

10.30 - 10.30
Opening in de grote zaal.

11.00 - 13.00
Forumdiscussie over anarchisme - mensen met verschillende visies op anarchisme met elkaar in gesprek - o.l.v. Inge van de Velde.

11.00 - 13.00
Lezing en workshop over het nut van internet voor linkse organisaties - met Boyd Noorda van SociaMedia.

13.30 - 15.30
Genentechnologie

  1. NO-GEN uit Wageningen (Jeroen Breekveld) over medische bio-ethiek.  Kunnen we met een gerust hart beslissingen overlaten aan ethische commissies? Vooral voor mensen die wantrouwig staan tegenover macht.
  2. Workshop met discussie n.a.v. stellingen verzorgd door de werkgroep  genentechnologie van JMA (Jongeren Milieu Aktief). Genentechnologie en  de gevolgen voor het milieu, derde wereld, en het individu (patenten op leven).
13.30 - 14.30
Anarchisme in historisch perspectief - Sociale bewegingen en utopisme - Lezing door Saskia Poldervaart.

13.30 - 15.00
Kritische beschouwing over het anarchistisch karakter van GroenFront.

14.00 - 15.00
Lezing over Esperanto - door Ronaldo ‘Esperanto’ Nobel.

14.30 - 16.30
Anarcha feministische vrouwengroep - bijeenkomst.

15.00 - 17.00
Voorbereiding acties tegen de grote internationale wapenbeurs te Parijs (direct na de Pinksterlanddagen) en video's over acties tegen de wapenhandel.

15.30 - 16.30
De dubbelzinnige positie van anarchisten ten opzichte van het volk - Lezing door Francis Faes.

16.30 - 18.00
Feministische mannengroep: presentatie.

16.30 - 18.00 Libertair municipalisme (Murray Bookchin) - lezing door Peter Zegers.

16.30 - 18.00 Alle Dieren Vrij - Over acties rond veganisme en de koppeling met anarchisme.

18.00 Eten bij Rampenplan . 

Zaterdagavondprogramma:

20.00 - 20.45 Theater: De dood van Mijndert Tjoelker
20.45 - 21.30 Screaming Emogrind: Lebensreform (band).
21.30 - 23.00 Lordryk - folkmuziek.
23.00 - 24.00 Beleef het mee met Bone en Gee - disco.
 

Zondag 31 mei

9.00 - 10.00
Ontbijt bij Rampenplan.

11.00 - 12.00
Honderd jaar “Vrije Socialist” - lezing door Peter Zegers.

11.00 - 13.00
Anti-MAI (multilateraal akkoord inzake investeringen) - door Erik en Merijn van het Anti-MAI platform.
1 Verslag van de ontwikkelingen rond het MAI
2 Verslag en voorbereiding anti-MAI campagne '98-'99

11.00 - 12.00
Presentatie van boek over Nederlands wapenexport beleid - door Amok-Groningen.

11.00 - 13.00
Vrije liefde

12.00 - 13.00
Anarchisme in historisch perspectief - lezing.

12.00 - 13.00
Het Bahái-geloof en anarchisme: een korte voordracht.

13.00 - 14.00
Hagenpreek - door John Raspe. Thema: onZINnig geklets.

14.00 - 16.00 SIMPOS - forumdiscussie: gaan anarchisme en spiritualiteit samen?
SIMPOS = Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen.

14.00 - 16.00
Kritisch beschouwing van de gebeurtenissen in GroenOord.

14.00 - 16.00
Vookoo’s - landelijke bijeenkomst voedselkoöperaties.

14.00 - 16.00
Yamagishisme - Geluk, vrijheid en toekomst? Zelfstandig denken/voelen en tegelijkertijd telkens weer met elkaar willen onderzoeken is de basis voor een aangenaam samenleven resp. een constructieve samenleving. Zonder theorieën, religie of politieke ideeën te fixeren, of energie te verliezen door ruzies. Wij willen leven als echt vrije mensen, onafhankelijk van omstandigheden.

16.00 - 18.00
Workshops rond het thema consuminderen met Omslag.

16.00 - 18.00
Spiritualiteit en anarchisme - discussiegroep voor mensen die vinden dat anarchisme en spiritualiteit goed samen gaan of elkaar goed aanvullen.

16.00 - 18.00
Anarchafeministische vrouwengroep - tweede bijeenkomst.

16.00 - 18.00
Ahaus - Terugblik op Ahaus en voorbereiding van anti-nucleaire acties
in Nederland.

16.00 - 18.00
Kickboksen - lesgroep.

18.00 Eten bij Rampenplan.
 


Zondagavondprogramma

19.00 - 20.00 Kinderdisco.
20.00 - 21.30 Caldrun (band).
22.30 - 22.40 Uitslag anarchistische verkiezingen. Stemmen anarchisten nu wel of niet, en als ze stemmen wát stemmen ze dan.
22.40 - 23.00 Open podium.
23.00 - 24.00 Beleef het mee met Bone en Gee - disco.
 

 

Maandag 1 juni

9.00 - 10.30
Ontbijt met Rampenplan.

11.00 - 13.00
Evaluatie Pinksterlanddagen 1998 - plannen voor volgend jaar.

13.00 - 16.00
Opruimen, schoonmaken en afbreken tenten, terrein en gebouwen.


De hele PL door (zaterdag én zondag)

- Cursus klimmen en tunnel- en touwbruggenbouwen met GroenFront In het bos
- Foto-tentoonstelling Eurotop.  hal
- Foto-tentoonstelling Nørb (fotograaf uit Utrecht).  hal
- Tentoonstelling Silviya (schilderijen) en Paquiño (tekeningen).


Videoprogramma (zaterdag en zondag)

- Rationalisten in India - over actiegroepen in India die van dorp tot dorp trekken om bijgeloof te bestrijden.
- Che Guevara
- Ulrike Meinhof
- Manufacturing Consent - Noam Chomsky
- Vrije Keizer TV
- 'L'Operation - Bustrip to Aspe valley
- 'McLibel: Two Worlds Collide' - SAMA (Steungroep Anti-McDonalds-Actie)
- En meer nog veel meer ..
 

Kinderprogramma:

- Marionetten-theater Karkast
- Kinderdisco
- Knutselen
- Video’s
- Sminken
- Akrobatiek.