Inhoudelijk  Programma

 Pinksterlanddagen 2003

 


Programma in de zalen

Overige programma-onderdelen

Videoprogramma van Organic Chaos Network
            Uitleg
            Videoprogramma
            Over Organic Chaos Network


 

Zaterdagochtend

Grote Zaal

10.30 tot 11.30 uur  
Openingsprogramma 70 jaar Pinksterlanddagen
De Pinksterlanddagen 2003 starten met een openingsprogramma waaraan diverse mensen hun medewerking verlenen. Statements, optredens en voorbeschouwing.

11.45 tot 13.00 uur  
Vijfluik Antimilitarisme-Anarchisme-Basisdemocratie-Marxisme

Deel I: Internationale Samenwerking
Er zijn anti-militaristen uit andere landen uitgenodigd om te vertellen hoe ze daar omgaan met de plotselinge groei van de anti-oorlogsbeweging. Kunnen we wat van elkaar leren? Is het zinvol internationaal weer een inspirerende activiteit te organiseren?

 Circustent

11.45 uur tot 13.00 uur  
Drieluik Anarchistisch Regionalisme
Deel 1: Workshop Onafhankelijkheidsbeweging Bretagne
De groep Ithaka organiseert een drietal workshops omtrent anarchistisch regionalisme.


Zaterdagmiddag

Zaal Aekinga

13.30 – 15.15 uur 
Vijfluik Antimilitarisme-Anarchisme-Basisdemocratie-Marxisme

Deel 2: Directe Actie
Gerard van Alkemade presenteert zijn boek over Kees Koning (‘Al ga je er aan kapot!)’ en vertoont een video over het leven van deze radicale antimilitarist. Tevens discussie over actievormen.

 Grote Zaal

14.00 tot 16.00 uur  
Globalisering en Verzet
Discussieprogramma  rond de thema’s ‘Globalisering en verzet’ naar aanleiding van de boeken ‘Ya Basta!’ (zie het blad Buiten de Orde, voorjaar 2003) en ‘Verzet als scheppende kracht’ (zie eveneens Buiten de Orde,  zomer 2003) alsmede als gevolg van de resultaten van de protesten en de gebeurtenissen tijdens de G8-top in Evian (1-4 juni). Met medewerking van Freek Kallenberg, Robin van Stokkum, Peter Tom Jones, Saskia Poldervaart e.v.a. Tevens wordt ingegaan op Basta!, een nieuw netwerk rond globalisering en verzet.

Circustent

14.00 tot 15.30 uur 
Drieluik Anarchistisch Regionalisme


Deel 2: Onafhankelijkheidsbeweging Baskenland
De groep Ithaka organiseert een drietal workshops omtrent anarchistisch regionalisme.

 

16.00 tot 17.30 uur
Vijfluik Antimilitarisme-Anarchisme-Basisdemocratie-Marxisme

Deel 3: Verhouding met autoritaire organisatievormen
Hebben jullie ook wel eens problemen met marxistisch-orthodoxen en/of linkse politieke partijen? Dit verschilt heel erg van plaats tot plaats. Op de ene plek kan er prima met organisaties als NCPN, IS, SP of Groen Links worden samengewerkt. Op de andere plek beheersen ergernissen over machtsspelletjes het gemoed.


Zondagochtend

Zaal Aekinga

10.30-11.30 uur  
Vijfluik Antimilitarisme-Anarchisme-Basisdemocratie-Marxisme

Deel 4: Modetrends voor de antimilitarist/pacifist
Moet je je als antimilitarist/pacifist laten meeslepen door modetrends als olie, Bush, Irak kruisraketten(vroeger) of Palestina? Of moet je juist steeds de pacifisme/antimilitarisme-agenda voorop stellen? Wat houdt dat dan in? Wat zijn de consequenties?

 

11.45 uur tot 12.45 uur  
Radioactief Verarmd Uranium 
Lezing door Henk van der Keur (Stg LAKA) over verarmd uranium houdende munitie dat radioactief is. Dergelijke munitie werd gebruikt in de Golfoorlog en is ook recent in Irak weer volop aangewend.

Circustent

11.30 tot 13.30 uur  
De toekomst van het vrij-socialisme
De groep Democratisch Initiatief organiseert een discussieprogramma omtrent het toekomstperspectief van het vrij-socialisme.


Zondagmiddag

Grote Zaal

14.00 tot 16.00 uur
Vijfluik Antimilitarisme-Anarchisme-Basisdemocratie-Marxisme

Deel 5: De anarchistische beweging in Nederland en bij je thuis
N.a.v. de discussies van zaterdag  wordt gekeken hoe beter lokaal en landelijk basisdemocratische organisatiestructuren van de grond kunnen komen. Het doel is plannen te maken voor beter werkende structuren waar je zelf mee aan de slag kunt. Hoe kan de samenwerking met anderen beter en hoe kun je elkaar stimuleren?

 

16.30 tot 17.30 uur  
Postmodern anarchisme in de polder
Lezing door Siebe Thissen. Wordt zoals actieblad Ravage suggereert hier de Vrijstaat Nederland geproclameerd?  Of volstaat een analyse van de nationale en internationale verhoudingen sinds 11 september 2001 en het tijdperk Fortuyn?

Circustent

14.00 tot 15.30 uur  
Drieluik Anarchistisch Regionalisme

Deel 3: Anarchistisch regionalisme?
De groep Ithaka organiseert een drietal workshops omtrent anarchistisch regionalisme.


Maandagochtend

Grote Zaal

11.00 uur 
Evaluatie

Evaluatie van de PL 2003, samenstelling PL-voorbereidingsgroep 2004

 Andere programma-onderdelen

De Sirenen

De Sirenen, studievereniging voor vrouwenstudies uit Amsterdam, organiseren in hun eigen tent aan het begin van het voetbalveld een eigen doorlopend programma rond feminisme, gender en rolpatronen.

 

Mail-art expositie over Heksen

Kunstenaars uit 12 verschillende landen hebben een bijdrage gestuurd voor de expositie "WITCHES and other wicked women" ("HEKSEN en andere valse vrouwen"). Deze expositie, samengesteld door Ka van Haasteren, is te bezichtigen in het Aekingagebouw.

 

Expositie Kroniek van een aangekondigde oorlog

Sinds 6 februari 2003 maakt Jan Kees Helms iedere dag een kollage van foto's uit de nieuwspagina's van het dagblad wat bij hem op de mat valt m.b.t. de oorlog in Irak. Enkele van de collages zijn uitvergroot en zijn te zien op deze expositie in het Aekingagebouw. 

 

Druk je eigen Appelscha t-shirt

Sil en Koek helpen mensen hun eigen Appelscha t-shirt te bedrukken met het logo van dit jaar. Neem dus je eigen shirt mee! Je kunt aan de slag op:
zaterdag  van 10.00-11.00 uur en
zondag van 14.00-15.00 uur en
maandag om 10.00 uur indien er behoefte is

Bij mooi weer vindt deze activiteit plaats buiten bij de t-shirt stand van Sil en Koek, bij slecht weer in een van de tenten.

 

Praktische Workshops

De groep Onkruit (vergaat niet) is voornemens een aantal praktische workshops te gaan verzorgen.

 

Kinderactiviteiten bij de Theetent

De theetent uit Wageningen organiseert enkele kleine activiteiten voor kinderen: henna schilderen, je naam in het Arabisch schrijven met een kroontjespen, muntthee maken met gevulde dadels.Videoprogramma

De programmering en invulling van de 'Videotent' is, zoals al enkele jaren, ook dit jaar weer in handen van videoactivisten van Organic Chaos Network (OCN). Maar er is meer... OCN goes wild... Er is een tent, er zijn nieuwsuitzendingen, er is het gedrocht, er is interactie, er is European News Real er is een overvol programma, kortom: 'tot ziens!'.

De tent:

Dit jaar komen we met een grotere tent. Deze tent wordt het centrum van bewegende media. Gedurende dag doet ze dienst als discussie plek. Aan de hand van verscheidene video's, spreker/sters en info zal diskussie niet uitblijven. Des avonds transformeren we haar tot een plek waar je in grootformaat (XXL) kunt genieten van nieuws en actualiteiten, niet in Nova stijl.

Nieuwsuitzendingen:

Iedere avond trachten de videoactivisten van Organic Chaos Network, onder de naam 'Appelscha nieuws' een video-impressie van de afgelopen dag te maken. Wat is er gebeurd, wat vond jij er van, hoe zag het er uit, wat heb je gemist: het zal allemaal schaamteloos in beeld gebracht worden. Mocht je zelf iets willen vertelen of laten zien, schroom niet & spreek ons aan!

Het gedrocht:

Permanent korte filmpjes rond verschillende thema's zoals verkiezingen, zinloos geweld, 'de oorlog' & vrouwen-tegen-geweld-tegen-vrouwen. De meeste van deze filmpjes zijn ook verschenen als onderdeel van het European News Real. Zoek het gedrocht op het terrein en bekijk de filmpjes.

Interactie:

Actie/reactie/interactie, jij?

European News Real:

Het European NewsReal (ENR) is een not-for-profit netwerk van onafhankelijke videomakers en vertoners. Het ENR wil een platform zijn waar mensen en groepen die naar positieve sociale verandering streven zelf aan het woord komen. Het netwerk wil een uitwisseling tot stand brengen tussen lokale groepen binnen Europa. Het streven is om een maandelijks videomagazine samen te stellen, dat in zoveel mogelijk talen ondertiteld, verspreid en lokaal vertoond wordt. Tijdens de PL worden de ENRs vertoond die tot nu toe verschenen zijn. Neem ook een abonnement op het ENR en vertoon het in jouw omgeving! Meer info via: http://www.antenna.nl/organicchaos/enr.html

 


Overvol programma:

 Zaterdag:

11.00 uur

European News Real #1 en #2
Korte inleiding over het ENR project, na afloop mogelijkheden tot vragen stellen.

 • Inhoud ENR #1 sept/okt 2002 Launch Edition:

  • Genua by Hamish

  • Hebron

  • Markersdorf by KanalB

  • Zagreb gay pride by Što gledaš

  • Celtic Safari (bike tour) by Viv

  • Police demonstration by Penny

  • Rio+10 demonstration Amsterdam by Iva

Tijd: 35 min 

 • Inhoud ENR #2 nov 2002:

  • Food not bombs In Zagreb, Kroatië, by Fade_In

  • Anti Irak war demonstration in London, by Undercurrents

  • Kameras, by trojan tv

  • Roma in Düsseldorf, by trojan tv

  • Abschiebeknast Köpenick,  KanalB

  • Belangrijke aanwijzingen voor vliegtuigpassagiers,  Deportation-Alliance Campaign

Tijd: 26 min

 

13.30 uur 

Earth Liberation!
Twee films: Surplus en Dateline. Een spreker zal een en ander toe lichten.

Surplus is een 52 minuten durende film van de Zweeds/Italiaanse filmer Erik Gandini. Surplus gaat over de ecologische ramp die de brave new world van vandaag oplevert, zonder dat iemand er erg gelukkig van lijkt te worden. Maar Surplus is meer dan een film en heeft soms meer van een agit-prop videoclip, die af en toe stilvalt om in beeld te brengen waar er werkelijk gewerkt en geleden wordt op de aardbol en dan weer verder dendert als een activistische Quoyanaasquatsi. Bijzonder en gedurfd is dat de filmer ook uit wil zoeken waar de nooduitgang zit. Hij gaat daarvoor onder meer te rade in de radicalere uithoeken van de globaliseringsbeweging en op Cuba. site: www.atmo.se/zino.aspx?pageID=4&articleID=382

De tweede film is een documentaire van het Australische programma Dateline over radicale eco-activisten in de VS. In de VS is een omvangrijk netwerk ontstaan van ecologische activisten. Zij vormen een van de belangrijkste structuren van de 'beweging van Seattle'. Maar ondertussen zijn ze door de FBI tot 'belangrijkste binnenlandse terroristische gevaar' gebombardeerd, en verdwijnen steeds meer mensen achter de tralies. De documentaire zoomt in op de eco-activist Jeffrey 'Free' Critter, die vastzit en tot 22 jaar celstraf is veroordeeld wegens betrokkenheid bij een sabotageactie tegen auto's.

Sites: www.spiritoffreedom.org.uk/prisoners/fc/crit.html en www.freefreenow.org

 

15.00 uur 

Campagne tegen deportatiecentra en AMA campussen
Binnenkort worden twee terugkeercentra in Zestienhoven en Schiphol geopend. Hierin worden mensen opgesloten tot hun uitzetting. De deportatiegevangenissen maken onderdeel uit van het afschrikbeleid ten aanzien van vluchtelingen dat door de Nederlandse overheid gevoerd wordt. Met de gemeentes die op dit moment noodopvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen bieden heeft de Nederlandse overheid afgesproken dat zij hiermee, met de opening van de deportatiegevangenissen, stoppen. Sinds november zijn twee AMA (alleenstaande minderjarige asielzoeker) campussen, ook  deportatiegevangenissen, voor een proef van een jaar in gebruik genomen.

Onbegrensd, uit Arnhem, is sinds kort een campagne begonnen tegen deportatiecentra/ AMA campussen. Na een korte inleiding willen wij op Appelscha discussiëren over hoe een dergelijke campagne vorm te geven. Ter inspiratie wordt naast de discussie een video vertoond over de demontage van een deportatiegevangenis in Italië.

 

16.30 uur

  Ageer
Ageer is een serie filmpjes (fictie) over geweld tegen vrouwen. De films stellen 'oplossingen' van de overheid, zoals meer cameratoezicht en meer blauw op straat aan de kaak. Met de film willen wij discussiëren over wat mensen zelf kunnen doen.

 

 17.00 uur 

BPRC moet dicht!
Al enkele jaren voeren verschillende groepen, organisaties en individuen akties tegen het grootste primatencentrum in Europa, het BPRC (Biomedical Primate Research Centre). Het centrum telt zo'n 1600 apen. Dagelijks worden zij ingezet voor nutteloze proeven. Bezettingen, lock-ons, bezoeken, blokkades, demonstraties, posters en flyers zijn enkele van de antwoorden van activisten. Deze video is gemaakt in samenwerking met die activisten. Kortweg een boeiende, motiverende video. Meer info www.bprcmoetdicht.org

 

21.30 uur  Avond programma

70 jaar Pinksterlanddagen
Organic Chaos Network geeft je een blik in de archieven van het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten (NVGS). Onder andere de PL in de jaren 40, de roemruchte jaren 90 en natuurlijk afgewisseld met optredens van de Vieze Gasten. Dit alles ondersteunt met een licht anarchisties muzieksausje. Neemt een appelsap en ontwaakt!

 

Appelscha nieuws
Een blik in de schermen van de PL anno vandaag. Beelden uit het recente verleden worden niet uitgesloten. Er schijnt zelfs een overleg te zijn geweest van de interanationaal opererende 'Anarchist wheelybins'. Wie weet een vleugje Evian (G8 top), een snufje vredesdemo met de bijdrage 'De oorlog is stout', en een sausje van jezelf. Of misschien niets van dit al...

 

European News Real #5

 1. Ken en Barbie, een modern liefdesverhaal. by Donna Muller en Rick van Amersfoort

 2. Van 24 tot 26 januari 2003 vond in Davos (Zwitserland) het World Economic Forum plaats. Een bijeenkomst van de 1000 wereldwijd invloedrijkste personen op economisch gebied. by Vrije Keyser TV

 3. World Contentment Day 2003. Hoe tevreden bent u? by Undercurrents

 4. Op 15 februari 2003 gingen overal ter wereld mensen de straat op om te protesteren tegen de opdat moment nog dreigende oorlog tegen Irak. Hier een bericht uit Zagreb, Kroatië. by Fade_In en Sto Gledas?

 5. De Protesten tegen de oorlog tegen Irak zijn veelzijdig. Op 18 januari vond een burgerinspectie plaats op de luchtmacht basis Volkel (NL) naar de aanwezigheid van kernwapens. Deze zijn hier gestationeerd ondanks het feit dat de Nederlandse regering zegt geen kernwapens op haar grondgebied te hebben...Filmed by Huib van Schoonhoven, edited by trojan tv

 6. Op 25 februari vond een blokkade van het MTMC plaats, waar de Amerikaanse militaire transporten ter voorbereiding van de oorlog tegen Irak gecoördineerd worden. Filmed by Lodewijk van Eekhout, edited by trojan tv

 7. Op 9 februari 2003 vond op de luchtmachtbasis Volkel een individuele ontwapeningsactie plaats. Filmed by Huib van Schoonhoven, edited by trojan tv

 

Zondag

11.00 uur 

European News Real #3 en #4
Korte inleiding over het ENR project, na afloop wederom mogelijkheden tot vragen stellen.

Inhoud ENR #3 Jan 2003:

 1. Atoomafvaltransport in Duitsland, herfst 2002, by trojan tv

 2. Vier bijdrages over het European Social Forum, November 2002 :

 3. 1 Firenze, cità aperta, by Carlo Angeli -2 Waarom de verschillende deelnemers naar Florence gekomen zijn, by kanalB -3 Workshop over Sweatshops, by kanalB -4 In de nacht van 15 op 16 November 2002 vond er in Italië een arrestatiegolf plaats waarbij ruim 20 globaliseringsactivisten werden gearresteerd. Het gaat om activisten die betrokken waren bij de organisatie van het 'European Social Forum'. Deze video doet verslag van een solidariteitsactie van activisten uit Amsterdam (Nederland) die in de hal van het Italiaanse consulaat een tentoonstelling hebben ingericht over Italiaans politiegeweld en de criminalisering van globaliseringsactivisten. by trojan tv

 4. Actie bij een Amsterdamse winkel van Gucci omdat Gucci zijn producten in sweatshops laat maken, by Vrije Keyser TV

Tijd: 26 min

 

Inhoud ENR #4 Maart 2003:

 1. Impressie van het vijfde Robodock festival, september 2002, ADM terrein in Amsterdam, by Bushkiller Productions

 2. Tijdens het Europese Sociaal Forum in Florence, Italië hadden activisten een piraten TV zender, HUB TV, om hun eigen berichtgeving in de huiskamers te brengen, by Candida

 3. Sommige activisten proberen door grafity acties hun mening over de dreigende oorlog tegen Irak weer te geven: Grafity Night Out. by Undercurrents

 4. Burgerinspectie op de Engelse luchtmacht basis Fairford waar de Stealth bommenwerpers gestationeerd zijn, de belangrijkste wapens die de Britten zullen gebruiken in de oorlog tegen Irak. by Undercurrents

 5. Acties tegen de ontruiming van het woonwagenkamp Bambule in Hamburg, Duitsland. by Bambule

 6. Over het GATS verdrag wordt op dit moment onderhandeld in de wereldhandelsorganisatie (WTO), het zal betekenen dat het overgrote deel van de dienstensector geprivatiseerd zal worden. by trojan tv

 7. Na de moord op een vrouw in Rotterdam gaan honderden vrouwen de straat op om te protesteren. Geweld tegen vrouwen begint echter al veel eerder. Een aantal vrouwen vond dat de oplossing niet kan zijn meer politie op straat en meer kamera's, en maakte een vijftal korte video's. In deze ENR laten we er drie zien. by Organic Chaos Network

Tijd: 29 min

 

13.30 uur 

Fem.doc
Twee jonge vrouwen gaan op zoek naar de beeldvorming over het feminisme. Te beginnen bij de feministen van de Tweede Golf. Zij beschrijven de opkomst en geschiedenis van de beweging. Hoe hebben zij de jaren '70 en '80 ervaren? Hoe werd er tegen hen aangekeken? Jonge vrouwen en mannen vertellen wat zij van de feministische beweging van de jaren zeventig vinden. Nieuwe initiatieven worden in een historische context geplaatst. Wat betekent het woord 'feminisme' voor hen en noemen zij zich nog feminist? Belangrijke thema's van de Tweede Golf blijken nog even actueel. Deze worden door jongeren aangevuld met nieuwe thema's de problematisering van mannelijkheid en de rol van gender in de informatie technologie. De twee generaties gaan een dialoog aan. Dat een nieuwe golf er anders uit moet zien, staat voor beide generaties vast. Maar hoe zou die eruit moeten zien? Of is er misschien al een Derde Golf gaande?

Inleiding en discussie in samenwerking met Sirenen.

 

15.00 uur

Argentinie in actie
Een spreekster uit Argentinie (Argentinie IMC) zal een inleiding geven. Zij komt vertellen over de politieke situatie en de  protesten het afgelopen jaar in Argentinie. De situatie rondom Indymedia en de actiebeweging. Dit alles met ondersteuning van diverse bewegende beelden.

 

16.30 uur 

Yomango
Yomango (spaans voor 'ik steel'), korte video en korte inleiding.
Yomango promoot sabotage van multinationals en grote bedrijven. Zij legitimeert stelen als vorm van dagelijks verzet tegen het kapitaal. Speels, feestachtig, vernieuwend.

 

17.00 uur 

Ni Peones, Ni Patrones!

Toen Franco en de zijnen in Spanje in1936 in opstand kwamen tegen de democratisch gekozen republiek, hadden ze niet voorzien dat ze 3 lange jaren moesten strijden tegen republikeinse burgers die zich tegen deze staatsgreep verzetten. In de gebieden waar de Republikeinen de macht hielden of kregen, werd het libertaire communisme uitgeroepen en een begin gemaakt met een samenleving waarin iedereen gelijk was en waar uitbuiting niet langer bstond. Anarchistische en Socialistische idealen van sociale revolutie en zelfbestuur werden in grote gebieden in republikeins Spanje in de praktijk gebracht. De sociale revolutie was volgens het anarcho-syndicalistische CNT het enige juiste antwoord op het fascistisch geweld. Een van de gebieden waar deze revolutie het verst werd doorgevoerd, was de regio Aragon die volledig onafhankelijk werd van de regering in Madrid. In de film zien we vrouwen en mannen uit dorpen aan de Cincarivier die vertellen over de betekenis van de sociale revolutievoor de dagelijkse praktijk. We horen ze in hun isolement van hun huidige leven vertellen wat leven in het libertaire communisme had ingehouden. Ze vertellen hoe de revolutie niet zomaar spontaan uitbrak, maar hoe belangrijk onderwijs en vorming was. Toen de film in 1986 werd opgenomen, merkten we de invloed van 50 jaar Franco dictatuur. Veel mensen hadden er nog steeds moeite mee om te praten over hun 'rooie' periode. De repressie om hun ideeen lag nog vers in het geheugen.

Duur: 56 min

Een film van: Hanneke Willemse, Jan Groen en Leen van den Berg. Een Kontrastfilmproduktie.

 

21.30 uur Avond programma

Appelscha nieuws
Wat zijn vandaag de ontwikkelingen. Klopt het dat anti-militaristen erop uit zijn om de wereldrevolutie te ontketenen, is het waar dat dierenrechtenactivisten hun campagnes daadwerkelijk continueren, gaan de As en de Buiten de Orde samen op in een nieuwe glossy onder redactie van Sirenen.
Wie weet?

 

Statements on War
Het hele weekend gediscuzeurt over anti-militarisme. Jaaaa het is weer een hot item. Ook wij kunnen niet achterblijven en tonen de compilatie 'SoW' gemaakt door Vrije Keyser TV.

 

European News Real #6

 1. Shock and Hoax, Een comunicatie guerilla actie in Rome door situationisten die het conflict in de westerse metropolen zichtbaar maken.

 2. The Yes Men, Met hun communicatie guerilla acties confronteren de Yes Men wereldwijd managers met de uitwassen van neoliberalisme

 3. Studenten actie, Studentenactie tegen de commercialisering van het onderwijs

 4. Faslane blokkade, 22 April 2003, Blokkade van de onderzeeërhaven in Faslane, Schotland

 5. ESSO actie, 12 April 2003, Stop E$$O : De profiteurs van de oorlog

 6. Blockade militaire vliegveld Frankfurt, vijf dagen voor het begin van de oorlog

 7. Critical Mass, Critical Mass fietsdemonstratie in Rome

Duur: 30 min

 

Nog nader in te vullen
Een heuse video die nog gemaakt moet worden, er misschien al is, gevonden is op de zolder bij een vriend, of iets anders leuks. Wie weet. Maar zeker daar om te informeren, motiveren en activeren!


Overige Video's

 

De oorlog is stout
Op 22 maart werd in Amsterdam de landelijke demonstratie tegen de oorlog in Irak
gehouden. De vijfjarige Marijn Helms heeft een fotoverslag van deze demonstratie in Amsterdam gemaakt. Zij zag voor het eerst bewust een grote massa mensen die aan het demonstreren waren. Haar indrukken heeft zij vastgelegd met wegwerpcamera's. Deze foto's vormen het uitgangspunt voor video "De oorlog is stout." De foto's zijn bewerkt en verwerkt in een snelle montage. Het geluid bestaat uit het geluid van bommen en toespraken van Amerikaanse en Iraakse militairen. 

De oorlog is stout (1 minuut)
Fotografie: Marijn Helms
Bewerking: Jan Kees Helms
Montage: Jan Kees Helms en Nørb Mommersteeg

 

Bloem
Video met een liedje waarin een Irakees meisje Saddam Hoessein toezingt dat hij haar grote held is en dat hij degene is waarvoor zij leeft. Het liedje wordt ondersteund met beelden van bollenvelden.

De bloem groeide met ons op
De bloem bleek blij te zijn
Ik heb de bloem hartelijk bedankt
Ik hoop dat ze opbloeit
Even puur ben jij, Saddam
Ik kom enthousiast naar je toe
Ik loop over bergen en door dalen
Ook al val ik onderweg voorover
Ik ben blij, omdat we de held Saddam hebben

Video: Jan Kees Helms
Duur: 1 minuut

 


Organic Chaos Network

Wie zijn we?

Organic Chaos Network is een netwerk van diverse groepen en mensen dat uit onvrede met de reguliere media een eigen initiatief begonnen is. Daarnaast zijn we tot het besef gekomen dat het zelf filmen en maken van videos een krachtig middel kan zijn om bepaalde utopische voorstellingen te bereiken, dat het een kampagne kan ondersteunen en kan bijdragen tot informeren, motiveren en zelf  aktief worden van mensen. Wij vinden dat het weergeven van gebeurtenissen, akties, niet kan worden overgelaten aan de reguliere media zij spelen een rol binnen een systeem waar wij onvrede mee hebben. Omdat zij deel uitmaken van dit systeem zullen zij nooit een zeer kritische houding tegen dit systeem verwoorden. Natuurlijk kan punktueel geprobeerd worden de media te gebruiken om 'onze' inhouden over te brengen.

Wat doen we? 
We filmen tijdens akties en kampagnes met betrekking tot: milieu behoud, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, dierenrechten, kraken, anti-fascisme... We werken samen met diverse organisaties/aktivisten, zodat ze zelf de mogelijkheid krijgen hun eigen verhaal op een eigen manier in beeld te brengen en deze naar buiten toe te laten zien. Daarnaast zijn we bezig met Guerilla Vision, onverwachte direkte video vertoningen op openbare plekken. Mensen worden door middel van confrontatie aan het denken gezet over de meest diverse onderwerpen. Door de manier waarop we samenwerken en de straat te nemen als een ontmoetings en diskussie plek is het een alternatief op zich. Video als aktiemiddel.

Waarom video-aktivisme?
We zien een verschil tussen de pers zijn voor de linkse aktiebeweging en een video-aktivist. Wij willen meer dan documenteren met een boodschap. Een video-aktivist zien wij als iemand die video gebruikt als een taktisch voorwerp om onderwerpen als sociale rechtvaardigheid en milieubehoud naar buiten toe te brengen. Dit kan gebeuren in de vorm van een documentaire of een kampagne-video die onze eigen inhouden naar buiten brengt. Maar alleen informeren is niet genoeg, we leven in een informatie-samenleving waar een ieder elke dag overgoten wordt met informatie, het is een konsumptiemiddel geworden, 's avonds kijk je het journaal en je bent weer op de hoogte, zelf er over nadenken hoeft niet meer. De samenleving wordt steeds uniformer en mensen komen niet eens meer op het idee dat je ook een andere mening kunt hebben. Wij willen niet in dezelfde valkuil lopen en ‘consumptie-video’s’ maken. Mensen zouden geprikkeld moeten worden, aangezet tot zelf denken. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te maken dat handelen mogelijk is en zin heeft. Ook kan door het filmen tijdens akties politiegeweld vermindert worden.
In de handen van een video-aktivist wordt een camcorder een krachtig politiek instrument. Montage apparatuur wordt de basis voor het maken van een politieke agenda. Een video-projektor wordt een mechanisme voor het voortbrengen van  bewustwording van mensen.

Wat is het belang van het maken van eigen video-opnamen tijdens akties en kampagnes?
Een kampagne video kan een bijdrage leveren aan een kampagne omdat het de mogelijkheid geeft je verhaal letterlijk te laten zien. Het visualiseren van je verhaal geeft een extra dimensie aan de kampagne. Het is een krachtig medium die een aanzienlijke bijdrage kan leveren bij het informeren, motiveren en activeren. Het filmen tijdens akties kunnen verschillende motivaties/belangen hebben, voor veiligheid, getuigen zijn van een gebeurtenis of als bijdrage voor een groter geheel, wat kan zijn een kampagne video, als item voor European News Real of een uitzending van Vrije Keyser TV. Het is altijd wel belangrijk om, voor dat er gefilmd gaat worden, te overleggen wat de bedoeling is, de vraag te stellen waarom en waarvoor je wilt gaan filmen. 

Wat kunnen we mensen konkreet bieden aan ondersteuning?
We kunnen mensen onder meer videotrainingen geven. Dus van begin tot eind. Onze instelling is DIY. Dus doe het zelf. Leer zelf hoe het is om een video te maken over een bepaald onderwerp en zie hoe het is om dat te gebruiken als onderdeel van een kampagne. Camera's zijn er om te gebruiken. Montage computers ook. Zelf vragen we voor ons werk niets. Zo willen we onafhankelijk blijven van loonslavernij.

Have fun anarchizing society!

 

Organic Chaos Network
Postbus 234
2300 AE Leiden
ocn@antenna.nl

www.organicchaos.org