Leesbundel bij de Pinksterlanddagen, 21-24 mei 1999

Kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning, Aekingaweg 1a, Appelscha

Een uitgave van de PL-werkgroep 1999 i.s.m. Recht voor Allen en het NGVS
 
 
INHOUDSOPGAVE

Redactioneel: Hoge Bomen onder De Moker!

Huishoudelijk 

I.M. Karl Kreuger 

De Moker! 

Denkende Blowers….

Esperanto 

Kinderprogramma 

Inter Continental Caravan ICC 

Videoos 

In Hoger Sferen - Harry

Idealisme in het Ruimtetijdperk - Wilfried-Hou-je-Bek

OORLOG!

Nucleair Transport - LAKA

Moratorium transgene Gewassen - NPG

Ik ben geen Anarchist! - Sandra

Campagne tegen de WTO - Merijn

Basisdemocratisch Netwerk 

Strategiediscussie


Een Planetair Alternatief - P.M.

De Waarde van Utopieen…- Raf

Een reactie op Raf - allie

Herleving van het Afschrikkingsbeginsel - Clara Meijer-Wichmann

Geen Mens is Illegaal! - Harry

Bestaat mannelijkheid niet? - pAtiek

Liberalisme en Anarchafeminsime - Leo

In Volle Glorie - een reactie 
 HOGE BOMEN ONDER DE MOKER!

Voor je ligt De Moker! - de leesbundel voor de Pinksterlanddagen van 1999. Een selektie van teksten, uitgekozen door de schrijfsters zelf. Waarmee ik maar wil zeggen dat wij niet hebben hoeven kiezen, maar gewoon alles hebben geplaatst wat we binnen kregen. Misschien hadden we nog harder achter mensen aan moeten zitten om iets in te leveren, nog flexibeler moeten zijn met deadline, zelf meer moeten schrijven of knipsels zoeken ter opvulling. We hadden best nog teksten willen plaatsen van allerlei groepen en mensen, met allerlei visies en gedachten, ter lering ende vermaak, ter bladvulling of ter diskussie. Maar dit is het…

In de voorbereidingen voor de PL van dit jaar is mij weer eens opgevallen hoe moeilijk het is om het programma (en de reader dus) gevuld te krijgen. We moeten veel mensen benaderen of ze iets willen doen, en dan nog maar hopen dat aldus verkregen toezeggingen stand houden tot en met eind mei.

Idealiter zouden wij als organisatie niet veel meer hoeven doen dan de randvoorwaarden scheppen voor een Do-IT-Yourself-weekend. Een weekend voor en door de deelnemersters. Als wij de faciliteiten regelen, en eventueel een paar vaste programma-onderdelen, dan zou de rest toch ingeuld moeten kunnen worden door mensen die naar Appelscha komen? Waarom komt er bijna niemand met eigen initiatief? Als nu één op de tien aanwezigen besluit een korte presentatie te doen van de eigen bezigheden en gedachten, zouden we dan niet een ontzettend interessant en veelzijdig beeld krijgen van het anarchisme in nederland anno nu?!

Nu worden presentaties, inleidingen en diskussies vaak gedaan door mensen die op een of andere manier al genoeg status verworven hebben om in een groep het woord te voeren. Het is geen toeval dat de meeste sprekers en schrijvers mannen zijn, en op deze manier ook blijven; bonzen spreken eerder dan minder hoge bomen. Laat iedereen de Pinksterlanddagen in eigen hand te nemen. De vorig jaar gehouden enquête over anarchisme - de uitslag heb ik nu niet bij de hand - maakt mij benieuwd naar wat anarchisme is voor al die 500 bezoekersters van de PL. Laat 500 A's bloeien!

Dat de bijdragen in deze leesbundel tot inspiratie mogen dienen. In positieve of negatieve zin. Bij voorbaat excuseren wij ons voor alles wat er aan mankeert; alles wat te theoretisch, te dogmatisch, te zweverig, te weet-ik-veel is. Maar je moet niet bij ons zijn!.

DOE WAT!!Huishoudelijke aandachtspunten

WELKOM op het terrein Tot Vrijheidsbezinning

U bevindt zich aan de noordelijke rand van het nationaal park ‘Het Drents Friese woud’. In een mooie omgeving, gelegen in de zuidoosthoek van Friesland. Dit terrein wordt beheerd door de stichting ’Tot Vrijheidsbezinning' in nauwe samenwerking met het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten (NGVS)

Zoals uit de naam blijkt, zijn wij vrijheidslievend. Het militarisme staat voor êonderdrukking, daarom zijn wij antimilitaristisch. Maar wie zijn vrijheid lief heeft, respecteert ook de vrijheid van zijn medemens. Dat respect brengt met zich mee dat we ons aan enkele afspraken zullen moeten houden.

Meestal is er op het terrein iemand aanwezig die het beheer op zich heeft genomen. Hij/zij kan u behulpzaam zijn bij o.a. het in- en uitschrijven van uw verblijf op hef terrein maar ook wijzen op gemeenschappelijk gemaakt afspraken zoals ze zijn te vinden in deze Huishoudelijke aandachtspunten. Deze afspraken zijn gemaakt om het verblijf op de camping voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Ook de beheerder/ster is voor zijn/haar rust en ontspanning op het terrein en hoeft niet dag en nacht klaar te staan voor iedereen. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen zich verantwoordelijk voelt als kampeerder/sters op dit kampeerterrein.

Vanuit de vrij socialistische levenshouding proberen wij op dit terrein samen te leven en te werken en wij vragen u dan ook rekening te houden met enkele zaken:

Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten
 I.M. Karl Kruger
 
Een van de eerste anarchisten die ik als punkertje van begin twintig tegen het lijf liep was Karl. Op manifestaties, demonstraties, altijd zag ik daar die man met die grijze krullen en zijn anarchistiese lektuur. Karl was vanwege dat grijze haar overigens ook meteen voor mij de ontzenuwing van een veelgehoorde opvatting dat anarchisme per definitie een voorbijgaande, of anders gezegd, een puberale fase in het leven van sommige mensen zou zijn. Voor veel jonge anarchisten zal Karl vermoedelijk een soortgelijke funktie hebben vervuld.

Door de jaren heen ben ik samen met Rymke veelvuldig met boekenstandjes gaan staan, en Karl was er dan natuurlijk ook altijd. Ook al had hij zich niet aangemeld, ik geloof dat hij dat soort formaliteiten zelfs het liefst frustreerde, hij spreidde een kleedje en stalde zijn boeken uit of zette gewoon een paar dozen neer. Niet zelden kwam er nauwelijks een hond op onze standjes af, en vermaakten wij onszelf met elkaar. Karl had een aangenaam gevoel voor humor en was tevens enorm bedreven in het maken van woordgrapjes of het plaatsen van opmerkingen die vaak als voetzoekers werkten, waardoor gesprekken of diskussies zomaar op hun gat kwamen te liggen. Karl vond dat laatste wel leuk, geloof ik.

Op de jaarlijkse Pinksterlanddagen in Appelscha, waar wél veel mensen, en overigens ook honden, op af komen, was ik meestal de eerste die bij dag en dauw al een standje begon in te richten. Niet veel later kwam Karl dan langs, ging zich eerst op zijn gemak wassen, kletste wat met deze en gene voordat ook hij zijn boeken uitstalde. Toekomstige Pinksterlanddagen zullen nooit meer zijn zoals ze waren, Karl is er niet meer bij, en ik mis hem nu al.

In een van de overlijdensadvertenties, waarin Karl overigens ten voeten uit beschreven werd, viel het woord 'smeden'. Wie wel eens zijn rubriek 'Buitenpost' in Buiten de Orde gelezen heeft, weet dat Karl onmisbare kontakten legde en had over de hele wereldbol. Het is ongelofelijk maar waar, ook toen hij er niet meer was wist hij nog steeds te 'smeden'. Na zijn overlijden hebben anarchisten van diverse pluimage en anderen de handen ineen geslagen en gezorgd voor een passend afscheid. Jonge anarchisten zullen nooit meer die man met die grijze krullen en zijn anarchistiese boeken tegen het lijf lopen, maar hopelijk weet Karl, ook is hij niet meer onder ons, te blijven smeden. 

P'tje