DE MOKER DE MOKER

Dagblad tijdens de pinksterlanddagen 1999
Er bestaat het plan om tijdens de PL een dagelijks krantje te maken, met nieuws en nieuwtjes over de discussies en activiteiten. Wie schriftelijk wil reageren op de stukken in de reader of andere dringende mededelingen heeft, wordt verzocht dit aan te leveren bij De Moker

p/a Surinamestraat 51, 3531 KJ, UTRECHT, e-mail: pinksterlanddagen@knoware.nl
 

Verder zijn we tijdens de PL op zoek naar medewerkers. Heb je altijd al een blad willen maken maar is het er tot nu toe niet van gekomen, of ben je juist een geroutineerde papiertijger, meld je aan bij De Moker!

Natuurlijk zoeken ook we kopij: verhalen, impressies, discussies, irritaties, roddels, enz. Het is ook mogelijk om (bijvoorbeeld bij slecht weer) een kinderkrant te maken. We denken aan een gestencilled blaadje van twee tot zes bladzijden in een oplage van circa 250 exemplaren - dat is ongeveer de helft van het verwachte aantal bezoekers, dus als mensen hun Moker met buurman of buurvrouw deelt is iedereen voorzien.



Kleinzoon Domela kweekt wiet (maar nu even niet)

From: 'Perf. Fungi E.' <pfe@antenna.nl>
To: ravage@antenna.nl, pinksterlanddagen@knoware.nl,
assata@antenna.nl
X-Mailer: SANCHO by Antenna.nl (2.84) Thu, 8 Apr 99 13:16:46 CET
X-Link: WINDMAIL for LAN and standalone PC (pfe.antenna.nl)
Date: Thu, 8 Apr 1999 13:15:54 +1

Subject: Kleinzoon Domela kweekt wiet (maar nu even niet)

Priority: normal
X-Mailer: Pegasus Mail v3.1 (R1a)

Onderstaande berichten zijn grotendeels overgenomen uit de actualiteitenrubriek van het blad EssensiE essensie@euronet.nl, nr. 22, pag 13. Controle of Peter inderdaad de-kleinzoon-van is heeft niet plaatsgevonden, althans niet door ondergetekende. Maar bij de aankomende Pinksterlanddagen van 21 tot 24 mei staat volgens de poster ook 'geheelonthouding' weer op het programma. Wellicht kan deze Peter zijn standpunt dan zelf komen uitleggen?

Rene Rikkelman

Denkende Blowers Betalen Niet

Haarlem - Peter Domela Nieuwenhuis, kleinzoon van Nederlands' meest beroemde anarchist en geheelonthouder, weigert een voorwaardelijke boete te betalen voor het bezit van 128 hennepplanten. Dit meldt nummer 22 van het Haarlemse soft- en smartshop maandblad EssensiE.

Nieuwenhuis heeft Hoger Beroep aangetekend tegen een voorwaardelijke boete van fl. 2500,-. Bovendien eist hij zijn in beslag genomen kweekmaterialen terug. 'De hennepplant wordt groot onrecht aangedaan, het wordt de hooste tijd dat de overheid ophoudt met het criminaliseren ervan. Waarom worden wij gedwongen om cannabis tegen koffieshop-tarieven te kopen terwijl we het zelf veel goedkoper in eigen huis kunnen verbouwen?' Volgens Nieuwenhuis is de overheid momenteel bezig met een herhaling van de Tweede Wereldoorlog: 'Vroeger moesten we mensen op zolder verbergen maar nu zijn het planten. Alleen al in Amsterdam zijn er momenteel duizenden Anne Frankzolders met wiet!' Uitspraak over enkele weken.

Dezelfde actualiteitenrubriek van Essensie meldt verder dat de Alkmaarse en Groningse afdelingen van de Nederlandse tak van de Braziliaanse kerkgemeenschap Licht van het Bos, die de bisschopswijn in de diensten hebben vervangen door marihuana en ayahuasca (een Zuidamerikaanse psychoactieve drank), worden aangeklaagd wegens het bezit van enkele honderden hennepplanten.

De kerk mag deze middelen in Brazilie legaal als sacrament gebruiken tijdens de dienst. De Nederlandse tak weigert om principiele redenen bij coffeeshops in te kopen. Hoewel het Psychotrope Stoffen Verdrag (het internationale verdrag waar de Opiumwet aan gekoppeld is) nadrukkelijk een mogelijkheid voor religieuze uitzonderingen op het verbod van psychoactieve middelen biedt, tracht de geloofsgemeenschap naar eigen zeggen al enige jaren tevergeefs om een Opiumverlof te krijgen. Lida Beentjes, lid van de kerk: 'het is onbegrijpelijk dat men nu tegen ons optreedt. Er is toch ook zoiets als vrijheid van godsdienstuitoefening?'

Domela Nieuwenhuis samen met een kerk op de bres voor een vrijere benadering van druggebruik? In een eeuw tijd kan veel veranderen!


ESPERANTO

De alternatieve wereldtaal

Esperanto is in de vorige eeuw ontworpen om internationale contacten te vergemakkelijken en zo de vrede te bevorderen. Het is snel te leren, gemakkelijk te spellen en vooral neutraal (d.w.z. niet verbonden met een bepaald geloof, land, leger , -isme of ethnische groepering).

Het Esperanto wordt voornamelijk gebruikt door idealistische mensen. Daarom ook is het flink tegengewerkt door diverse dictators (zoals momenteel in irak). Inmiddels is gebleken dat mensen die met esperanto bezig zijn geweest sneller, gemakkelijker en beter een andere taal leren.

Mensen die meer willen weten zijn welkom op mijn wurksjop-uurtje.

Voor specifieke vragen kun je me ook mailen:

r.nobel@edu.roc-nijmegen.nl

groetjes, Ronaldo


KINDERPROGRAMMA

Steeds meer kinderen bezoeken de PL. Naar vorig jaar tijdens de evaluatie bleek, hebben zij (en hun ouders) soms teveel het gevoel dat ze 'er maar wat bij hangen', dat mensen kinderen 'wel leuk', maar vooral ook 'lastig' vinden. Kinderen doen niet echt mee in Appelscha: het 'echte' programma is niet voor hun, naar hun mening wordt zelden of nooit gevraagd. En ook het eten is niet lekker ….

Hoe groot ook de inzet van sommige mensen, het kinderprogram is de laatste jaren nooit geworden wat het had kunnen of moeten zijn. Daarom is een aparte klup dit jaar extra hard aan de slag gegaan om er voor de kinderen ook iets van te maken. Hoe het preciese programma eruit zal zien, is bij het ter perse gaan van deze leesbundel mog niet helemaal duidelijk. Allemaal hopen we dit jaar natuurlijk op nog meer Spice Girls, en niet alleen met de kinderdisco…. In, rondom en vanuit de kindertent zal het een druk gedoe zijn met o.a.
Spelletjes en Speurtochten

Een Kinderkookkkafee

Het maken van een Kinderkrant

Het Spionagespel

Een eigen 'Bonte Avond'
 


Inter Continental Caravan (ICC)
 

Van zaterdag 22 tot en met woensdag 26 mei trekt (hopelijk!) de Inter Continental Caravan door het land. Deze ICC is een uitwisselings- en protesttour van 500 mensen van sociale bewegingen wereldwijd. Met deze karavaan willen zij (en wij met hen) de ideologie van de 'vrijhandel' aan de kaak stellen en samen met mensen praten over thema's als 'wat is er mis met gentechnologie en de agro-industrie?' Wat met het militarisme, wat met de leidende politieke instituties in de wereld? Hoe kunnen we een internationale beweging daartegen opstarten?

Wanneer ze zaterdag de 22e in de ochtend aankomen, zal er in Nijmegen een welkomstpicknick plaatsvinden. De volgende dag zal er overleg zijn over het verloop van de tour door Nederland. Op maandag en dinsdag staan er uitwisselingen gepland, overleggen met sociaal-maatschappelijke en/of boer(inn)enorganisaties

Voor de geïnteresserde Appelschagangsters: Op maandagavond 24 mei - dus na afloop van het PL-program- kunnen jullie de karavaan bezoeken. Vanaf 20.00 uur zijn jullie welkom op ons kamp in Dedemsvaart (Tottenhamstraat 12) Wil je blijven overnachten, neem dan even contact op met Eurodusnie (071- 5173019)

Op de laatste dag, woensdag 26 mei, zal er een grote actie plaatsvinden. Ook als de ICC onverhoopt niet mocht doorgaan, gaat die i.i.g. door. We roepen iedereen van jullie op daaraan mee te doen (meer info volgt…)

Iedereen die meer wil weten van de Karavaan, over de voortgang van het project, kan contact opnemen met:

Infocentrum Wageningen,

tel. 0317- 423588,
email: infocent@wnet.bos.nl
 



Videoos

De video Geen knechten, geen bazen gaat over mannen en vrouwen die tijdens de Spaanse Burgeroorlog in een dorp anarchistische idealen in praktijk probeerden te brengen in een sociale revolutie. Deze dorpsbewoners gingen over tot zelfbestuur, tot collectief bewerken van de grond en tot het evenredig verdelen van de rijkdom. In deze documentaire spreken mannen en vrouwen over hun dagelijkse ervaringen in de tijd van de collectivisaties en we zien ze in hun dagelijkse omgeving van nu. Zij leggen uit hoe Franco en de rechtse dorpsbewoners hun leven en hun idealen probeerden -en nog steeds proberen- te vernietigen.

De documentaire waarvoor we opnames in Appelscha willen maken heet De erfenis van Domela Nieuwenhuis en gaat over het anarchisme in Nederland in de jaren voor en vlak na de oorlog. In een drietal portretten willen we iervan een beeld schetsen. Een aantal van deze mensen bezoekt Appelscha en we willen deze mensen hier filmen. We zien ze in de omgeving van discussie-,theater-, muziekgroepen, boekenstallen en standjes van bedrijven in zelfbeheer, want het anarchisme in Nederland leeft nog steeds. Het  spreekt vanzelf dat we vooraf iedereen vragen of ze hun medewerking willen verlenen. Hanneke Willemse

Het videoprogram omvat hiernaast o.a.

Animal Farm
Death of a Schoolboy
Extreem-rechts in Europa
Kommunikationsguerilla
Next 5 Minutes
Rationalisten in India
To Wong Fou
Water en Vuur (over Marinus vd L.)
The Wobblies
Zapatista!
Let op de aankondigingen!!!!
 


In hoger sferen

Harry Westerink

Pinksterlanddagen 1998. Als medewerker van SIMPOS, een netwerk van kritische new age-watchers, zit ik in de kantine van kampeerterrein 'Tot vrijheidsbezinning'. Ik houd een inleidend praatje over het politiek hellende vlak van het new age-denken. Ik stel dat in new age- en andere nieuwe spirituele stromingen vaak een beroep wordt gedaan op 'de' natuur. Ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling. Van 'de' natuur kun je helemaal niets leren. Want 'de' natuur bestaat niet. Met een beroep op 'de' natuur kun je alles rechtvaardigen: naastenliefde, massamoord, revolutie, geweldloosheid, soberheid, verspilling. Voor alle menselijke verlangens en gedragingen kun je ergens in 'de' natuur wel een vergelijking of overeenkomst vinden. Normen en waarden, bijvoorbeeld opvattingen over goed en kwaad, zijn in 'de' natuur afwezig. De sterkere leeuw verslindt de zwakkere antilope. Dient daardoor het recht van de sterkste 'van nature' het leidende beginsel van de menselijke samenleving te vormen?

Koeien en kippen

In de grote zaal van de kantine staat een fototentoonstelling opgesteld van de Yamagishi-beweging. Ik pak de begeleidende informatiefolder van deze stroming en lees: 'Beschouwen wij de natuur eenmaal losgemaakt van menselijke ideeën, theorieën of concepten, dan ontstaat de indruk dat alles op de basis van het zich ‘gratis doorgeven’ opgebouwd lijkt te zijn. De zon, als voorbeeld, zendt eenvoudig haar stralen. Water en lucht stromen daarheen waar ze nodig zijn. Koeien geven hun melk, de kippen leggen hun eieren, het graan geeft de koren zonder welke tegenprestaties te verwachten. Zo lijkt de natuurlijke kringloop door het zich geven en doorgeven van alles te stromen.' Een leeuw verslindt gratis een antilope. De zon zendt gratis haar stralen door het gat in de onzonlaag. Koeien en kippen zijn gratis werkzaam in de bioindustrie. 'Hoe is het met ons mensen', zo vervolgt de folder, 'hebben wij dit schijnbare natuurprincipe niet ook in ons? Is ons plezier als we iets vrij weggeven zelfs niet groter dan als we iets ontvangen? Is niet zo'n gevoel, zo'n hart in ieder van ons?'

Ongeveer 20 % van de mensheid verbruikt ongeveer 80% van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Omgekeerd blijft er voor de overige 80% van de mensen maar 20% over. Die 80% heeft sinds 1492, het begin van het kolonialisme met grootschalige plundering, uitbuiting en uitsluiting, al zoveel weg moeten geven dat men daarover geen 'plezier' meer kan hebben. De kloof tussen arm en rijk neemt wereldwijd steeds meer toe, zo blijkt uit het Human Development Report 1998. Het milieu wordt op kolossale schaal vernietigd, aldus een rapport van het WNF. Dat verwoestende proces moet worden gestopt, en dat zal naar mijn mening met politieke opvattingen en met politieke actie dienen te gebeuren.

Vrijheid of vrijblijvendheid

Wat stelt de Yamagishi-beweging daarentegen? De folder: 'In Yamagishi-Dorpen leven en werken mensen die zich maatschappelijk engageren willen. We doen dit niet op grond van een religie, een geloof of een politieke ideologie, maar omdat we zo mogelijk volgens natuurprincipes, in een samenleving op de basis van menselijkheid leven willen, die mogelijk noch materiële noch geestelijke milieuvervuiling veroorzaakt.'

Anarchisme is een politieke ideologie. Anarchisme heeft naar mijn mening nog steeds met politiek te maken. Wat doet een stroming die zegt niet aan politiek te doen, en zelfs niet aan religie of een andere levensbeschouwing, wat doet die 'in godsnaam' op de PL? Is elke groepering die volgens 'natuurprincipes' zegt te leven, welkom op de PL? Ik loop me het hele PL-weekend te ergeren aan de 'gratis' promotiemogelijkheden voor deze club. Ben ik de enige? Anderen lijken zich er niet druk om te maken. Ik weet dat ik onmiddellijk etiketten als 'eenzijdig', 'dogmatisch', 'intolerant' en 'heksenjager' krijg opgedrukt, zodra ik mijn irritatie kenbaar maak over de aanwezigheid bij politiek-linkse activiteiten van dubieuze bewegingen als de Yamagishi. Dat heb ik vaker meegemaakt in o zo vrije alternatieve kringen. Zeg toch niet steeds vrijheid als je vrijblijvendheid bedoelt is een in dit verband passende spreuk van Loesje.
 

Wapen-
overschotten

Ik ontdek dat onder de informatiestands ook een kraampje van de Baha'i-religie aanwezig is. Ook van het daar ‘gratis’ beschikbare materiaal krijg ik de kriebels. Uit een folder: De omstandigheden waarin de familie verkeert, daarin verkeert ook de natie. De gebeurtenissen in de familie zijn ook de gebeurtenissen in het leven van de natie.' Lekker anarchistisch, zeg... Een andere Baha'i-folder: Veel mensen zijn zich er tegenwoordig van bewust dat we een nieuw tijdperk zijn binnengetreden. Sommigen noemen dit het Aquarius-tijdperk. Het vorige tijdperk werd gedomineerd door mannelijke eigenschappen die leiden naar agressie en hang naar macht. Het concept van het nieuwe tijdperk, daarentegen, is gebaseerd op het evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten, waardoor het menselijk karakter completer en volmaakter zal worden.'

Terwijl ik dit citaat overtyp, bombardeert de NAVO met zijn wapenoverschotten de armste delen van Europa en kan de wapenindustrie weer flinke winsten opstrijken. In Nederland is het leven voor zogeheten 'witte illegalen' onleefbaar geworden na de invoering van de Koppelings-wet. Vanuit West-Europa worden vluchtelingen gedeporteerd naar oorlogsgebieden en landen met extreme armoede en uitzichtloosheid. Leve het Aquarius-tijdperk!

Toch weet de Baha'i-folder ons gerust te stellen: In dit tijdperk beginnen we de oude denkbeelden van racisme en extreem nationalisme te ontgroeien. In dit tijdperk zal de volledige eenheid van de hele planeet worden bewerkstelligd.' Onvoorstelbaar, dit schaamteloze, uit de lucht gegrepen en voor miljoenen mensen beledigende optimisme!!

Dooddoener

'Maar mag ik dan niet eens meer spiritueel zijn?.' wordt mij nogal eens tegengeworpen. Ook tijdens de PL van 1998. De vraag valt voor mij in dezelfde categorie als: 'Maar mag ik dan niet emotioneel zijn?'. Dat wil zeggen: de vraag is een dooddoener en omzeilt het vraagstuk van de verhouding tussen politiek en spiritualiteit. Het ervaren van spiritualiteit en het hebben van emoties zegt op zich niets over de wijze waarop de wereld verbeterd zou kunnen worden. Het zegt ook niets over de politieke praktijk die nagestreefd kan of moet worden om die verbetering te bereiken. Als een bepaalde vorm van spiritualiteit leidt tot conservatieve of zelfs extreem-rechtse opvattingen, dan behoort men inderdaad niet spiritueel te zijn, althans niet in die vorm. En dan behoort die spiritualiteit geen deel uit te maken van het programma van de PL.

De PL van 1998 is ten einde. Ik verlaat het kampeerterrein, in de stellige overtuiging dat ook de PL van 1999 weer diverse vormen van spiritualiteit zal herbergen. In plaats van spiritualiteit het nadeel van de twijfel te geven, is het in anarchistische en anderszins linkse kringen vandaag de dag juist gebruikelijk om spiritualiteit volop de ruimte te geven. Vaak zonder zich te bekommeren om het politieke gehalte ervan. De PL van 1999 is aangebroken. Ik begeef me weer in hoger sferen.


IDEALISME IN HET RUIMTETIJDPERK

Wilfried Hou-je-Bek

De wereld wordt elke dag kleiner, sneller dan ooit tevoren krimpt de aarde in als een te heet gewassen truitje. Steeds sneller (& goedkoper) de pentiumprocessors en vliegtuigverbindingen, steeds sneller alle laatste vormen van zinloos (natuur)geweld op het grootbeeld scherm in de woonkamer, op steeds meer kanalen steeds meer DPM's, deaths per minute. Nieuw, een aardbeving met nu nog meer doden dan ooit te voren, Nieuw nu nog beter. De woorden van Marinetti waren nog nooit zo actueel: 'We staan op de laatste kaap aan het einde der eeuwen!. Waarom zouden we terugkijken, onze wens is om de geheime deuren van het onmogelijke open te breken? Ons leven is al totaal, want we beschikken over eeuwige en overal aanwezige snelheid.' Terwijl anti-techneuten als John Zerzan en Ted Kaczinzki alias de Unabomber nog steeds menen het anarchisme te moeten vervuilen met terug naar het oerbos-symphatieën, was Marinetti er al in 1909 van overtuigd dat de beste, of liever de spannenste, weg de toekomst in bestaat uit het aanvaarden van extremen vooruit en niet achteruit de Walden nostalgie in.

Kijk om je heen, lees de kranten, hoe beperkt en gecorrumpeerd de blik van de media ook is. Alles gaat sneller, 2000 of 5000 of 10000 of 5 kilomers of zeemijlen, het zijn gegevens zonder relevantie. Streetravers, chaos-punx of millenium-chaoten, ze bereiken elkaar blindelings over de golven van het world wide web, surfend over het internet. Spoken waren niet langer door landen of zelfs maar continenten. De wereld is een gehucht, een Amerikaanse overspel-affaire is niet langer alleen maar een nationale kwestie. De Russische mafia gebruikt onderzeeboten om Colombiaanse drugs Amerika binnen te smokkelen en ook de gelegaliseerde misdaad schuift met geld over de wereldbol als een gokker met fiches bij de roulette.

Het kapitaal globaliseert en bedenkt de MAI om de laatste effecten van landsgrenzen op hun bewegingsvrijheid teniet te doen. Actievoerders organiseren geen demo's meer met hun eigen clubje, ze houden de internationale actie-kalender aan, Wereld Anti Mac-Donalds-dag, Wereld Niet koop dag, World phone in sick day en zo voort en zo verder. Nu moeten we echter nog een stap verder.

Dit stuk verscheen eerder in het decacorezine

KAPOT, alles moet

p.a Ganzemarkt 24 3512 GE UTRECHT

ubica@xs4all.nlhttp://www.xs4all/~eatthis

De nummers 1 t/m vijf zijn nog steeds te bestellen door ƒ2,- over te maken op giro 1936332 ovv KAPOT

Volgens zowel Amerikaanse als Japanse schattingen zal reeds in 2010 begonnen worden met de eerste ruimtevluchten voor commerciële doeleinden. Nu al verkoopt de Lunar Embassy stukken grond aan de lichtzijde van de maan, voor $16 en BTW kun je jezelf de gelukkige eigenaar noemen van een stuk van 'het grote trieste gezicht van de oneindigheid' ; 4,5 hectare stoffige maanbodem alleen van jou. Het bedrijf zelf: 'je zou kunnen zeggen dat de maan iedereen toebehoort, maar er is geen natie aan wie de maan zo toebehoort als de VS.' Tot overmaat van ramp heeft ook de Rooms-Katholieke kerk haar oog op de ruimte laten vallen, samen met de NASA speurt het Vaticaanse observatorium naar buitenaards leven. Want ook heidense aliens kunnen, als nieuwe interessante doelgroep, niet zonder christelijke verlossing.

Het zal misschien nog even duren, maar binnen 100 jaar zal er een begin gemaakt worden met het permanent menselijk leven buiten de Aardse dampkring. Laten we er echter voor die tijd in geslaagd zijn om te voorkomen dat de kolonisatie door de blanke mannen in de ruimte doorzet. For Spocks Sake geen Columbussen en geen conquistadores, geen VOC's en geen politionele acties in de bezette buitengebieden van Alpha Centaurion.

Voor het zover is, zijn er echter nog wel wat andere kwesties van directer belang. Hier op Aarde, met beide benen op de grond, zal al bij voorbaat voorkomen moeten worden dat de huidige situatie zich voortzet in extra-terratoriale gebieden. Niet de aardse verhoudingen vergroot tot planetaire proporties, geen ghettostenrrenstelsels of achterstandsplaneten met veel zware metalen die afgedankt worden, nog net goed genoeg als reservaat voor leprozen, in de war geraakte astronauten of maanzieke quantum-theoretici. Je moet er toch niet aan denken dat je kleinkinderen leven in een tijd waarin de nieuw ontgonnen planeten per opbod verkocht worden. Of, het ultieme angstbeeld, dat er ook in 4000 na Christus, of welke telling dan ook, nog steeds communisten rondlopen die Toni Negri hebben geannoteerd om er de 22e eeuw en de sterren mee te bestormen.

Laat je fantasie de vrije loop en bedenk hoe erg het moet zijn als je het huidige alledaagse leven zou transponeren naar een multi-planetaire toekomst. Groepen Jehovas Getuigen die als een ware sprinkhanenplaag van planeet naar planeet de voordeuren langsgaan, de bedelaars en junks rond de sterrenstations, de fantasielozen die hun frustraties botvieren in de politiek, met alle gevolgen van dien; planeetje-pik en interstellaire bemoeizucht. Als we de ruimte ingaan, het fundament van het AAA gedachtengoed, dan gaan we met zijn allen. Niet alleen de rijken, niet de hippies apart in een maancommune circelend om een of andere groovy psychedelische planeet, maar iedereen naar eigen kunnen en behoefte.

Het is ijdele hoop een voorspelling te doen voor de nabije toekomst, maar laat het geen herhaling worden van de 'ontdekking van Amerika', niet weer een groepje ruimtereizigers die grond kopen van autochtonen voor wie het begrip eigendom onbekend is. Hoe kun je de grond bezitten, hoe kun je de lucht verkopen?

We kunnen buitenaardse beschavingen toch niet onder ogen komen onder de huidige omstandigheden van gouvernementele en sociale organisatie, een ras dat zo in de knoop zit met zichzelf en werkelijk niets kan doen zonder er een prijskaartje, straf of beloning op te plakken is toch geen gelijkwaardige partner voor Klingons of Vulcaniers? Er is wel gezegd dat het beste bewijs voor het bestaan van intelligent buitenaards leven is, dat ze zich nog niet aan ons hebben voortgesteld & wat een wijsheid.

De last van 3000 jaar politiek moet worden afgeschud. Niet door middel van geweld of een wisseling van de macht, maar gewoon door te verdwijnen. Laat ze maar regeren over verlaten vuilnisbelten, saaie woonwijken en omgehakte regenwouden. We zwaaien vanuit het achterraam van de SS Enterprise naar de hardhoofdige achterblijvers en glimlachen minzaam, want de glimlach van een Autonome Astronaut doet je beseffen dat je leeft.

In het 5 jaren plan van AAA, dat begon in mei 1995, is het voornaamste streven om een werelwijd netwerk op te bouwen van groepen Autonome Astronauten. Geen politico's maar gewone, aardige, mensen die de bui al zien hangen als de NASA, de ESA en hun Japanse en Chinese tegenhangers het monopolie krijgen op de charterdienst richting melkweg. De volgende stap van de AAA zal zijn om haar eigen raket te lanceren. Dit lijkt een slechte grap of absolute hoogmoed, zelf zien ze het echter zonnig in. Geruggesteund door de X Prize Foundation die $10 miljoen heeft uitgeloofd voor het 1e particuliere ruimteschip dat meer dan 100 kilometer buiten de dampkring blijft. Voeg daarbij dat zelfs de meest complexe technologie steeds goedkoper wordt en de methodes van de NASA niet de enige juiste zijn, er zijn tenslotte meer wegen die naar Jupiter leiden.

De eerste schreden in de ruimte waren, in het theoretische voetspoor van Werner Von Braun en Sigmund Freud, niet anders dan venusnijd, met raketten wilde men de maagdelijke hemel penetreren. Haantjesgedrag van machonome wereldleiders die hun eigen prestige probeerden te verhogen in de zogenaamde koude oorlog, die niets anders was dan 50 jaar aso-bluffen tussen communistische opscheppers en kapitalistische blaaskaken. Yoeri Gagarin en Neil Armstrong waren niet meer dan mediamagneten in het spel om heel andere belangen. De AAA wil de ruimte in omdat daar de toekomst ligt, niet uit wil tot de macht. Stel je voor, de nog immer inmens populaire John F. Kennedy die na de geslaagde Gagarin lancering een gelukstelegram stuurt aan zijn Russische tegenhanger Croesjtjow en later op een persconferentie doodleuk weet te vertellen dat een totalitair bewind zo haar voordelen bezit, omdat het makkelijker zijn krachten kan concentreren . Proef de smaak van afgunst in die woorden. Het is ook uit deze houding dat er nog steeds getwijfeld wordt aan het daadwerkelijk plaatsvinden van de Amerikaanse maanlandingen. De geruchten van in scène gezette foto's zijn hardnekkig en er is maar 1 manier om te controleren of er geen bedrog in het spel. Dat is om zelf te gaan kijken. Zoals binnen elk goed functionerend netwerk is er binnen de AAA sprake van interne strijd. Op de 2e AAA conferentie in het Italiaanse Bologna, die 18 en 19 april 1998 plaatsvond, was er een discussie over de volgorde die de agenda van het ruimteverlangen moest aanhouden. Een van de sprekers was een afgevaarde van de 'Men in Red' uit Rome, een groep die de week daarvoor al hun bezieling had getoond met het bestormen van een UFO-logen conferentie.

Het standpunt van de MIR is dat de mensheid 'microfascisme' heeft geabsorbeerd en we dit met ons de ruimte in zullen nemen als we het niet op voorhand al vernietigen. In plaats van gewoon onze sprong ruimtewaarts te maken zoals de AAA duidelijk wil, denkt de MIR dat we de juiste tijd moeten afwachten. Deze zou komen als wij worden gevonden (sic) door buitenaards leven en we dan, samen met hen, de revolutie op Aarde ontsteken waarmee we eindelijk de gewraakte ketenen van loonarbeid en eigendom van ons af zullen werpen. Dan pas zullen 1000 bloemen bloeien en kunnen we gaan naar daar waar nog geen mens eerder was.

De AAA stonden nog al cynisch tegenover dit melkwegcommunisme van de ware lijn, waar een religieuze parallel niet aan ontbreekt. Waarom zou je wachten, waarom kunnen we ons zelf niet bevrijden?, 'Er zijn al te veel mensen die hun leven verdoen met het wachten op de 'glorieuze dag' of nieuwe ideologische dwangbuizen verzinnen die het ze onmogelijk maakt om zelfs maar hun eigen voordeur open te doen. Wij kiezen voor een praktische oplossing.

Revolutionaren, doe één kleine moeite,

Het verwijt van sommige criticasters, dat de AAA door haar, escapisme totaal irrelevant is, zal vast niet alleen door de MIR gemaakt zijn. Dan ziet men echter de subtiele boodschap van de AAA over het hoofd: laten we de machthebbers eindelijk een keer een stap voor zijn. Niet weer eerst door het beest op 3-0 achterstand worden gezet om daarna met paniekvoetbal te proberen het gelijkspel veilig te stellen. De AAA wil de tweekamp met de moloch winnen. Toen Bismarck de vakbondseisen gedeeltelijk inwilligde was het voor de omwenteling al te laat. Als de 21e eeuwse equivalent van Marinus van der Lubbe het hoofdkwartier van de NASA in de fik steekt is het al te laat.

Nu de verdere verkenning van de ruimte nog toekomstmuziek lijkt, moeten we onze messen slijpen om te voorkomen dat de nu gekozen doodlopende weg toch niet een onverwachte uitweg vind richting kosmos.

word een autonome astronaut.

Altijd is het zo geweest dat luxe produkten eerst de rijken toebehoren en geleidelijk aan gedemocratiseerd worden. Schoon water, boeken, muziek, de hemel, specerijen, gemotoriseerd vervoer, computers en andere moderne technologische vondsten. De ruimtevaart echter blijft door de hoge kosten en de combinatie van veel specialismen nog steeds behouden voor de elite en dus haar belangen die nooit de onze zullen zijn, hoeveel medicijnen er ook mbv de space-shutlle nog ontwikkeld zullen worden. Het is daarom tijd dat de revolutionaire beweging haar netwerk uitbreidt naar hackers en techneuten.

Het Critical Art Ensemble wees er al op dat computers weliswaar een machtig subversief wapen kunnen zijn, maar dat het zoveel tijd kost om de apparatuur optimaal te gebruiken dat je nauwelijks meer tijd hebt om je te verdiepen in de kwestie waar de Leviathan het kwetsbaarst is . Mondiale samenwerking zal het mogelijk maken het ruimteprogramma van de AAA uit te voeren. Met door hackers gestolen NASA blauwdrukken en testresultaten, de vindingrijkheid van wat gesjeesde werkbouwtuigkundigen en de praktische details komend van een naar ons 'kamp' overgelopen astronaut. De revo's kraken een loods waar de raket in elkaar geschroefd kan worden, verzorgen de logistiek, smeren de broodjes en zetten de koffie. Een samenwerking waar we allemaal verder meer komen.

De AAA heeft de eerste lancering in mei 2005 op haar agenda staan. Deze datum zal gehaald worden, het ruimtetijdperk is minder ver weg dan je denkt. De NASA beschikt dan over miljarden, wij hebben de verbeelding.

Wilfried Hou je Bek

WWW.uncarved.demon.co.uk

1: 1e futuristische manifest, F.T. Marinetti, 1909

2: 'The Moon' - Jack Kerouac

3: 'The Place of Dead Roads' - W.S. Burroughs, John Calder 1983

4: 'Aldus Sprak Zarathoestra' - F. Nietsche, Wereldbibliotheek

5: Volgens Bilwet in 'Het Beeldenrijk', 1985

6: 'Electronic Civil Disobedience'- Critical Art Ensemble 1996