home>inhoud reader>Accor Hotels

Reader PL 2005

 

Geen rust in Accor Hotels deze zomer

Vliegende picket picknick in Accor Hotels.

In Parijs heeft een groep schoonmaaksters een conflict met Accor Hotels en Arcade, het bedrijf waaraan Accor het schoonmaakwerk uitbesteedt. Ze eisen dat hun onterecht ontslagen collega Faty Mayant weer wordt aangenomen. Al enige tijd worden hiervoor acties gevoerd in Parijs. Omdat dit niet voldoende lijkt om de eis ingewilligd te krijgen, zoeken de schoonmaaksters en hun solidariteitscollectief steun bij andere groepen. Tijdens de Pinksterlanddagen zal Nicole Thé (uit Parijs) vertellen over de achtergronden van het conflict en het solidariteitscollectief dat erbij betrokken is.

De geschiedenis van het conflict

In 2002 gaan zo’n 30 schoonmaaksters van Arcade in staking. De eisen van de schoonmaaksters gaan over het werktempo en de arbeidsomstandigheden. Overuren worden niet geregistreerd en dus ook niet uitbetaald. Er volgt een jaar van staking en strijd waarin ze eisen dat hun arbeidsomstandigheden gelijk getrokken worden met die van de werkers die rechtstreeks bij Accor in dienst zijn. Naast Arcade wordt Accor een belangrijk doelwit van de acties. Deze weigert echter de verantwoordelijkheid voor de schoonmaaksters te nemen en schuift het af op Arcade. Maar het is duidelijk dat Accor verantwoordelijk is voor de uitbesteding van het schoonmaakwerk en dat ze wel degelijk eisen kunnen stellen aan het bedrijf dat het voor hen doet. Uiteindelijk geeft het management toe. Er wordt een convenant gesloten tussen Arcade en Accor, waarin wordt vastgelegd dat de arbeidsomstandigheden van de schoonmaaksters dichter bij die van de werkers bij Accor komen te liggen.
De schoonmaaksters gaan weer aan het werk en het lijkt ook daadwerkelijk beter te gaan. Na verloop van tijd sluipen de slechte oude gewoontes er weer in bij Arcade en Accor. De werkdruk wordt weer hoger en overuren worden niet meer betaald. Het belangrijkste wapenfeit van het management tegen de werkers wordt het ontslag van Faty Mayant. Zij heeft tijdens de staking altijd vooraan gestaan. Ze is als vakbondsvertegenwoordigster lid van de ondernemingsraad en van het comité voor hygiëne en veiligheid op het werk. Door haar te ontslaan wordt een sleutelfiguur uit de groep gehaald.
Omdat er nogal wat juridische haken en ogen aan haar ontslag zitten, wil haar vakbond dit ontslag in de rechtszaal aanvechten. Zijzelf en het solidariteitscollectief hebben echter andere ideeën en vinden dat het management van Arcade en Accor onmiddellijk duidelijk moet worden gemaakt dat Faty niet geïsoleerd staat.
De praktijken van Accor worden door directe acties onder een breder publiek bekend. Regelmatig vinden in hotels van Accor in Parijs picknicks plaats met heerlijk eten en muziek naast wekelijkse flyeracties. Ze roepen ook andere groepen op actie te ondernemen bij alle Accor hotels in en buiten Frankrijk. Ook kunnen andere bedrijven aangepakt worden die contracten hebben afgesloten met Arcade.

Het werk van het solidariteitscollectief

Het solidariteitscollectief waar hierboven al over gesproken werd, kan het best omschreven worden als een ‘vliegende picket netwerk’. Het bestaat uit enkele tientallen mensen die niet direct bij het conflict betrokken zijn, maar bij het uitbreken daarvan de stakers op een zeer praktische manier te hulp schieten. Eerder was het collectief betrokken bij stakingen van werkers bij McDonald’s en een keten van Engelse pubs, Frog Pubs. Het heeft tot doel de solidariteit te organiseren door praktische ondersteuning. Volledig onafhankelijk van welke partij of vakbond dan ook, gaat de groep een gelijkwaardige samenwerking aan met de stakende werkers, waarbij ze ervoor waken zichzelf in de plaats te stellen van de stakers.
Er wordt bewust gekozen voor allerlei directe actievormen, die legaal en semi-legaal zijn. In het geval van het huidige conflict bij Accor gaat het om picknicks en flyeracties in en bij de hotels, letterlijke pickets waarbij mensen verhinderd wordt naar binnen te gaan en het organiseren van benefietconcerten om geld op te halen.

Accor in Nederland

Accor is een internationaal bedrijf. Het heeft hotels in landen overal ter wereld, variërend van duur en ‘classy’ tot goedkoop en sober. In Nederland opereert het bedrijf onder de volgende namen: Sofitel, Ibis, Mercure, Formula 1, Etap en Novotel. Accor heeft met diverse grote bedrijven partnerships. Eén daarvan is Thalys waarvoor ze onder de naam Compagnie des Wagon-Lits de catering op deze snelle treinen doen.
Over het ‘schoonmaakbeleid’ van Accor in Nederland is op dit moment niets bekend. In het algemeen kan opgemerkt worden, dat ook hier hotels veel werkzaamheden uitbesteden. Denk daarbij aan beveiliging, administratie, schoonmaak en personeelswerk (inschakeling van uitzendbureaus). Een paar jaar geleden besteedde 30% van de bedrijven in deze sector werk uit. Daarbij valt op te merken dat hoe groter een bedrijf is, hoe vaker werk wordt uitbesteed.

Internationaliseren van solidariteit

Faty en het solidariteitscollectief zijn nu op zoek naar actieve steun buiten Parijs en Frankrijk. Daarvoor zijn ook de Anarchistische Groep Amsterdam en de Flexmens benaderd. Een aantal van ons hebben in het verleden al acties tegen restaurants in Amsterdam gevoerd die erg leken op die van het solidariteitscollectief. Wij voelen ons dus niet alleen door de aard van het conflict (immigranten / schoonmaaksters in strijd tegen een onterecht ontslag) verbonden met de schoonmaaksters maar ook door de keuzes die ze maken in hun acties. Daarom zijn we aan het kijken hoe we onze verbale solidariteit om kunnen zetten in concrete daden om het Parijse gevecht vanuit Amsterdam en Nederland in het algemeen te ondersteunen.

Anarchistische Groep Amsterdam
Collectif de Solidarité (Paris)
Flexmens

De eerste actie tegen Accor in Nederland is zojuist geweest! Zie voor foto's en een verslag [hier]

[inhoud reader]
[home]