home>inhoud reader>Awacs

Reader PL 2005

 

Stop de AWACS, behoudt Schinveldse Bossen!

In het Zuid-Limburgse Schinveld kwamen maandag 14 Maart j.l. 300 mensen bij elkaar om te praten over het verzet tegen de AWACS van de vlakbij gelegen NAVO basis en de kap van 6 hectare bos en de aantasting van nog veel meer bos. Ook enkele GroenFront! Activisten waren aanwezig.

Wat is er aan de hand?
Op de NAVO basis Geilkenkirchen, pal naast de Schinveldse bossen zijn AWACS vliegtuigen gestationeerd. AWACS zijn grote vrachtvliegtuigen die worden gebruikt voor spionage en elektronische oorlogsvoering. De vliegtuigen worden onder andere ingezet boven Irak en maken enorm veel herrie. Het dorp Schinveld en een groot gebied daar omheen heeft daar veel overlast van. Een recent rapport van de GGD spreekt van ernstige overlast die schadelijk is voor de volksgezondheid.
Bovendien is er enkele jaren geleden een van de vliegtuigen vlak buiten het dorp neergestort.

De NAVO wil graag dat een deel van de bossen tussen het dorp en de vliegbasis gekapt worden. Zelf gebruiken ze daarbij als argument de verkeersveiligheid. De werkelijke reden is dat de NAVO hun vliegtuigen voller wil tanken, zodat de vliegtuigen langer kunnen vliegen. Zwaardere vliegtuigen kunnen namelijk minder snel opstijgen.

De Gemeente Onderbanken (waar Schinveld onder valt) heeft zich altijd fel verzet tegen de boskap. De ministeries van VROM en Defensie hebben daarom aangekondigd een procedure in werking te zetten die de gemeente buiten haar bevoegdheid kan zetten. Op die manier kan het kabinet zichzelf een kapvergunning geven.

Het ministerie van Landbouw en natuurbescherming heeft al een vergunning afgegeven waarin toestemming wordt gegeven voor het vernietigen van de zeldzame flora en fauna in het gebied.

De procedures zijn in werking gezet. De lokale actiegroep STOP AWACS OVERLAST is druk bezig mensen in de omgeving te mobiliseren om zich vast te bijten in de procedures en bezwaar aan te tekenen. En zelfs de gemeente doet haar best de boskap tegen te houden.

Echter, zoals zo vaak is ook dit weer een verhaal van machthebbers die hun plan in hun hoofd hebben en niet van plan zijn daarvan af te wijken. Er werd gelogen over de geluidsoverlast, valse beloftes gedaan over het tegen gaan van de overlast, de ministeries zijn opeens verdacht snel met het verlenen van vergunningen, en op het moment dat er vanuit het ministerie van VROM een geluidsmeting plaats vond was het opeens verbazingwekkend stil in de lucht. Eigenlijk heeft de minister al aangekondigd dat wat er ook uit de bezwarenprocedure komt het bos gekapt gaat worden.

Het is dus belangrijk dat er maximale druk wordt opgebouwd.
Van de politiek gaan we het niet moeten hebben, dat is wel duidelijk. Tijd dus voor actie.

Weg met de AWACS! - Redt de Schinveldse Bossen!


[inhoud reader]
[home]