home>inhoud reader>Lichamelijk verzet

Reader PL 2005

Workshop "Lichamelijk verzet"

door Hooligirl

Deze workshop gaat over de verbanden tussen gender (de maatschappelijke gevolgen die verbonden worden aan iemands biologische geslacht) en de lichamelijke uitoefening van macht, d.w.z. fysieke dwang eventueel met dreiging of gebruik van fysiek geweld.
Ligt het wel zo "van nature" vast dat mannen daders zijn en vrouwen slachtoffers? Dat mannen sterker zijn dan vrouwen? Of zijn kracht en zwakte, dader- en slachtofferschap meer aangeleerd (en dus af te leren) dan we denken?
De workshop bestaat uit twee gedeelten: eerst praten oftewel theorie, dan bewegen oftewel praktijk.

[inhoud reader]
[home]