home>inhoud reader>Vrije Bond

Reader PL 2005

 

De Vrije Bond?

Dat zullen we nog wel eens zien!

Wat is de Vrije Bond?
De Vrije Bond is een verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder machtsstructuren, zonder onderdrukking van mensen en zonder uitbuiting van dieren of uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan. De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen, strategieën uit te denken, maar ook om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen.

Waarom zijn mensen lid van de Vrije Bond?

Enkele leden zullen vertellen waarom zij lid zijn van de Vrije Bond.

Solidariteitskas

Een belangrijke poot van de Vrije Bond is de solidariteitskas. Via deze kas ondersteunen de leden elkaars acties en activiteiten gericht op zelfbeheer in de ruimste zin van het woord. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een lid bezig is met een actie tegen de sollicitatieplicht en hierdoor te maken krijgt met een korting op of stopzetting van de uitkering. Hij of zij kan dan uit de solidariteitskas onder bepaalde voorwaarden een lening of tegemoetkoming krijgen.

Op die manier is de solidariteitskas er voor leden ook voor stakingen en voor het opzetten van eigen bedrijven. Of voor iemand of een groep die een thema-avond wil organiseren, een voedselcoöperatie wil opzetten, een brochure wil uitgeven, et cetera. Ook ondersteunt de Vrije Bond dergelijke acties waar ook ter wereld.

Werkgroepen

In de Vrije Bond kunnen ook werkgroepen actief zijn. Dit kan een groep zijn rondom een bepaald onderwerp, maar ook mensen uit een bepaalde stad of regio die samen activiteiten organiseren. Zo was er voorheen een werkgroep ‘bevrijdende economie’, die bijeenkomsten hield en brochures uitgaf. De Anarchistische Groep Amsterdam en de Utrechtse anarchistische groep Ithaka functioneren eveneens als werkgroep van de Vrije Bond. Werkgroepen ontvangen een deel van het geld dat uit de contributie binnenkomt voor hun activiteiten.

Buiten de Orde

De Vrije Bond geeft het blad Buiten de Orde uit. Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gevuld met informatie, interviews en discussies over zelfbeheer, arbeidsethos, baanlozenstrijd, vrouwenstrijd, mannenstrijd, antifascisme, antimilitarisme, anarchisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur. Het wordt verspreid onder de leden, aan abonnee’s en via de losse verkoop.

Vrije Bond
Postbus 9220
NL-5000 HE Tilburg
Nederland, The Netherlands, Paises Bajos

[inhoud reader]
[home]