06/06/2006:

"Uitermate geslaagde Pinksterlanddagen 2006"

De Pinksterlanddagen die afgelopen weekend in Appelscha plaatsvonden, waren uitermate geslaagd.
appelscha1 (18k image)
Het voetbalveld tijdens de PL (foto: Unai Risueño)

Met ruim 500 bezoekers, goed bezochte bijeenkomsten, lekker weer en een uitstekende sfeer was het prima toeven op het anarchistisch terrein 'tot Vrijheidsbezinning' in het voormalige radicale Friese veendorp.

Al op donderdagavond toen ik aankwam op het terrein had zich een aardig klupje bezoekers en medewerkers verzameld. Vanaf vrijdagmorgen werden de handen dan ook uit de mouwen gestoken om de tenten op te bouwen, stoelen te slepen, stands in elkaar te zetten, spullen sjouwen en wat al niet om alles in gereedheid te brengen. De zon scheen en zo zou het hoofdzakelijk blijven, al koelde vooral 's avonds en 's nachts behoorlijk af.

Een mooi staaltje van zelfwerkzaamheid was het in elkaar zetten van de reader met het programma en de bijbehorende teksten die door omstandigheden later dan verwacht op het terrein verscheen. Er werden wat tafels achter elkaar gezet, alle stapels er op gedeponeerd en in no-time stonden enkele tientallen mensen spontaan de reader te rapen en te nieten. Een uurtje later waren de 400 exemplaren zodoende voor een ieder beschikbaar.

's Avonds waren er al meer dan 200 (betalende) mensen gearriveerd, waaronder als altijd de nodige bekenden. Dat geeft de PL (zoals de dagen worden afgekort) voor de trouwe bezoekers steevast het karakter van een reünie. Opnieuw bezochten echter ook tal van jongeren de dagen, waaronder velen voor het eerst. De stemming was vanaf het begin opperbest, iedereen had er zin in.

Dat bleek tijdens het druk bezochte openingsprogramma op zaterdagochtend waar veel groepen en individuen die programma-onderdelen verzorgden in het kort vertelden wat ze precies zouden gaan doen. Sommige onderdelen konden echter geen doorgang vinden zoals het optreden van Jo Wilding, een Engelse vrouw die over haar recente ervaringen in Irak zou vertellen. Ze was door persoonlijke omstandigheden verhinderd.

Het had de opmaat moeten worden voor de demonstratie in Oosterwolde tegen de Nederlandse bemoeienis met de oorlog in Irak en Afghanistan later op de zaterdagmiddag. Daar luisterden ruim 80 mensen naar Fred van der Spek, de oude partijleider van de in GroenLinks opgegane PSP, die ouderwets ageerde tegen de oorlog. Hij legde daarbij een link met de kapitalistische productiewijze en daarmee met de particuliere belangen die bij alle oorlogen een rol van betekenis spelen.

Nadat Yolanda Winkelhuyzen uitleg had geven over het hoe en waarom van deze demonstratie interviewde moderator Koos tegelijkertijd Barbara Smedema en Turi Vaccaro over hun antimilitaristische acties. Daarna trok de meute door het dorp waarbij leuzen werden gescandeerd tegenover welwillend publiek dat enigzins verbouwereerd toekeek. Waarschijnlijk was dit de eerste maal dat er in het buurdorp van Appelscha werd gedemonstreerd.

Op zondagmddag vond er andermaal een actie plaats. Geheel spontaan werd er door 50 mensen naar het vertrekcentrum in ter Apel getrokken om daar de vastzittende geïlligaliseerden een hart onder de riem te steken. Op Indymedia verscheen hierover inmiddels een [verslag]. Net als vorig jaar was het een emotioneel gebeuren, maar deze keer was er wel politie op de been!

De 'grotere' thema's op zaterdagmiddag zoals die rond dierenrechten, en strafrecht & gevangenissen werden goed bezocht en golden als 'geslaagd'. Dat gold ook voor een ingelast onderdeel over de top van de G8 die deze zomer plaatsvindt in [St. Peterburg], alsmede over de tegenacties die staan gepland. Een ander ingelast onderdeel betrof de Franse protesten rond de CPE dat vooral een studentenpubliek trok.

Voldoende belangstelling was er tevens voor het groeiend aantal workshops op de PL. Leren klimmen bij Groen Front, waar ook de zogeheten lock-ons werden gedemonstreerd (waarmee je je kunt vastketenen), nagespeelde [verhoortechnieken] bij de Arrestantengroep Amsterdam, training bij de SEALS, en knutselen bij Onkruit aan iets wat we maar niet zullen noemen.

Ondertussen was de [PL-radio] al de hele dag met uitzendingen in de weer die vanaf zaterdagavond ook via internet waren te volgen. Pas toen waren de technische mannen van ASCII die zichzelf als 'Appelscii' hadden herdoopt er in geslaagd een internetverbinding tot stand te brengen via de adsl-aansluiting van buurman boer De Vegt en diens vrouw, die hieraan hun medewerking hadden verleend.

Helaas was de aangevraagde aansluiting op het terrein zelf niet bijtijds geleverd, vandaar dat tot deze kunstgreep moest worden overgegaan. De knutselaars maakten tijdens het weekend tevens een middengolfzender. Kortom in de naast de gymzaal gelegen houten medialoods was het uitermate gezellig toeven, al kreeg ik er steevast een microfoon onder mijn neus als ik er verscheen om verslag te doen over de gang van zaken tijdens de PL.

De schrijver van [De Vrije] Peter Barton groeide er uit tot sterverslaggever wat hem overigens uitstekend afging, terwijl de ook bij De Vrije betrokken AR opnieuw de grote animator van het radiogebeuren was en vele uurtjes achter de knoppen doorbracht.

Helaas was het dit jaar ondanks verwoede pogingen niet gelukt om een avondvullend politiek geëngageerd theater naar de PL te halen. Dus traden er, naast een korte monoloog van Dario Fo, indrukwekkend gebracht door Jop Kaal, op beide avonden een vijftal bands op met als bekendste De Hardheid, die aanstekelijke en Nederlandstalige muziek maakte in een stampvolle zaal.

De zondagochtend startte met een lezing over Clara Meijer Wichmann (1885-1922) die als juriste prikkelende stellingen innam over vraagstukken rond misdaad en straf, die nog immer actueel zijn. Dat sloot weer mooi aan bij het thema van de zaterdag over strafrecht & gevangenissen. Kern van haar denken wordt gevormd door de overeenstemming tussen het gestelde doel en daarbij passende middelen

Een echt discussieonderdeel vormde het thema 'Poliziek' dat inging op de vraag of anarchisten en andere buitenparlementairen iets van doen zouden moeten hebben met (geestverwante lokale) politieke partijen. Zo'n 50 mensen waaronder betrokkenen bij de Axiepartij uit Haarlem, ROSA uit Zaandam, Amsterdam Anders/De Groenen en de Haagse Stadspartij alsmede SP-ers (maar niet de aanwezige Krista van Velzen, ook bekend als SP-kamerlid, hetgeen werd betreurd) namen deel aan een levendig debat dat ruw werd afgebroken door binnenstormende kinderen die voor hun jaarlijkse kindertheatervoorstelling kwamen.

's Middags was het de beurt aan de twee Amerikaanse anarchistes Liz en Naomi die vertelden over de alternatieve hulpverlening in New Orleans na de ramp met de orkaan Katrina (en Rita) die in de VS een geweldige vlucht heeft genomen. Een aangrijpend en ook bijzonder verhaal al was het maar vanwege de schaal waarop ook anarchisten hier werkzaam zijn. Ze zijn inmiddels op tour in Duitsland om later deze maand terug te keren om optredens te verzorgen in Gent, Leuven, Amsterdam, Utrecht, Brussel en Eindhoven.

Daarna was het de beurt aan Kees Stad die sprak over de huidige 'Green Scare' in de VS waar milieu- en dierenrechtenactivisten worden vervolgd op grond van terrorismewetgeving op grond waarvan ze tot langdurige gevangenisstraf kunnen worden veroordeeld. De bedoeling is te komen tot een steuncampagne in wel kader op vrijdag a.s. een eerste activiteit zal plaatsvinden in de vorm van een [benefiet].

Ook het thema 'Woonstrijd' stond wederom op de agenda en dit maal stond vooral het dreigende kraakverbod ter discussie. Krakers uit tal van steden namen aan het debat deel waarmee voorkomen werd dat het uitsluitend een Amsterdams onderonsje zou worden. Inmiddels loopt er een spandoekenactie waarbij doeken met de tekst 'Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging' aan de inmiddels talrijke gelegaliseerde panden zullen worden opgehangen.

Vanuit de groep rond het festival [2Dh5] die een tweetal bijeenkomsten verzorgde, werd meegedeeld dat de tweede editie zal plaatsvinden in het eerste weekend van december in Utrecht en dat dit tegelijkertijd met de anarchistische boekenmarkt zal worden gehouden.

Opvallend in de programmering van de PL is dat steeds meer groepen deze dagen bewust gaan gebruiken om bijeenkomsten te organiseren die een onderdeel vormen van hun eigen campagnes en activiteiten. De tijd dat de organisatie van de PL zelf de inhoud bepaalde lijkt definitief verleden tijd. En dat is maar goed ook, want het maakt het program veel levendiger en veelzijdiger wanneer actieve groepen deze mogelijkheid en ruimte ook daadwerkelijk benutten.

Uiteraard was er op onderdelen wel het één en ander op- en aan te merken op deze 73-ste editie van de PL, maar overwegend was de overtuiging dat de dagen wederom als zeer geslaagd mogen gelden. De sfeer was uitstekend, de medewerking aan de tal van zaken die in zelfbeheer gedaan moeten worden bleek voldoende te zijn, de afwezigheid van vervelende conflicten, de tevredenheid bij de talloze medewerkers, dat alles maakt de Pinksterlanddagen tot een unieke happening!

[home]