Contouren programma Pinksterlanddagen 2008
(9-12 mei)
zichtbaar

In het jubileumjaar dat de Pinksterlanddagen 75 jaar gehouden worden op het anarchistische terrein in Appelscha zijn de contouren van het programma zichtbaar, zo bleek op de laatste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep in Utrecht. Een aantal inhoudelijke thema's staan zo goed als vast. Als een soort van rode draad in het program lopen de huidige sociaal-economische ontwikkelingen. Voorts komt de oud ALF-er Keith Mann uit Engeland spreken over zijn ervaringen als dierenbevrijder, staan we stil bij de geweldloze strijd van Martin Luther King die 40 jaar geleden om het leven werd gebracht en wordt aan het antimilitarisme dat immer een prominente rol in de anarchistische beweging vervulde, een retrospectief gewijd. De dagen vinden plaats van vrijdag 9 tot en met maandag 12 mei op het eigen terrein 'Tot Vrijheidsbezinning' in Appelscha, Friesland.

Rampenplan aan het koken
Rampenplan aan het koken

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat anarchistische arbeiders in Appelscha een aardappelveld aankochten om er een kampeerterrein annex meetingterrein van te maken. Sindsdien hebben diverse generaties anarchisten er hun jaarlijkse Pinksterlanddagen gehouden. Het terrein staat voor een uniek stukje sociale geschiedenis dat zijn weerga niet kent. Voor zover bekend is er geen enkel anarchistisch project dat al zo lang stand houdt!

De historie van het terrein en de Pinksterlanddagen is te boek gesteld in een brochure dat met de dagen gratis verkrijgbaar zal zijn. Een speciaal voor het jubileum ontworpen logo staat ter beschikking voor een ieder die hiermee zijn/haar shirt (of andere kledingstukken) wil bedrukken. Voor een paar euro is een setje ansichtkaarten verkrijgbaar waarop foto's uit de archieven van de Pinksterlanddagen staan afgedrukt. Een kleine tentoonstelling laat nooit eerder vertoonde vooroorlogse pamfletten zien.

Appelscha logo

Kees Stad koppelt huidige sociaal-economische ontwikkelingen aan het bekritiseerde fenomeen van privatisering. Leden van het Duitse anarcho-syndicalistische EduCat uit Bonn gaan in op de gevolgen van de privatisering van de Duitse Spoorwegen. De huidige precaire arbeidsverhoudingen stimuleren een oud verlangen in de beweging om 'eigen werk' zelf te organiseren. Een aantal betrokkenen zullen hun ervaringen in dit kader komen belichten. Een andere discussie gaat over de vraag wat arbeid in anarchistisch perspectief eigenlijk te betekenen heeft.

Tijdens de Animal Rights Gathering die afgelopen zomer op het kampeerterrein in Appelscha werd gehouden, bleek hij een inspirerend spreker te zijn. De sympathieke Keith Mann stelde zijn ervaringen als militant dierenbevrijder te boek in het lijvige 'From Dusk 'Till Dawn' waarin de geschiedenis van de Animal Liberation Front dat vanaf de jaren tachtig in Engeland opgeld deed, wordt beschreven.

Harki Kleinfeld gaat in op de betekenis van Martin Luther King die in de VS directe geweldloze actiemethodes bepleitte en populariseerde onder de zwarte bevolking. Antimilitaristen die actief waren in verschillende tijdvakken blikken terug op hun actieverleden.

Muziceren in het bos achter de camping

Groen Front! zal dit jaar opnieuw met een eigen programma aan de weg timmeren tijdens de PL. Er zal ondermeer ingegaan worden op de aluminiumproductie op IJsland alsmede op het thema 'Krimpen of verzuipen'. Uiteraard ontbreken de workshops niet. Behalve dat er steevast geklommen wordt, krijgen we dit jaar les in het werken aan en met demontabele boomhutten. Tot slot volgt ook de première van de film over de succesvolle campagne in Schinveld.

Jansen en Janssen gaan in op de gevolgen van de anti-terrorisme wetgeving voor buitenparlementaire actie. Het Meldpunt misbruik ID-plicht stelt het gemak waarmee de privacy steeds vaker wordt aangetast aan de kaak.

Verdere bijdragen aan het programma zijn te verwachten van Jens van Tricht en Rymke Wiersma over anarchisme voor beginners, de cliëntenorganisatie GGZ Limburg (anti-psychiatrie en de neo-liberale economie).
Arie Hazekamp houdt zijn zondagmorgen-lezing over de jarige Pinksterlanddagen en gaat in op de vraag hoe dit fenomeen zo lang stand weet te houden. Daaraan vooraf gaat andermaal Ron Blom die dit jaar ingaat op de vroege socialistische beweging rond 1880/1890.

Voorts zijn er een aantal workshops te verwachten waarin deelnemers zich kunnen scholen in allerhande nuttige vaardigheden. Anarchist Black Cross Amsterdam gaat zorgen dat we ter plekke kunnen schrijven naar vastzittende geestverwanten. En er vindt op zaterdag een filmnacht plaats met werk van Ken Loach.

Als vanouds is er een kinderprogramma voor kinderen in de leeftijd van de basisschool in de eigen tent die achterop het terrein staat opgesteld.

Drie generaties

Er komen dit jaar opnieuw (internet) radio-uitzendingen vanaf de locatie van de Pinksterlanddagen. Hieraan zal door diverse vrije radiostations aan worden meegewerkt. Een perscentrum zal voor de verslaggeving van de dagen gaan zorgen, waar Indymedia aan gaat meewerken.

Wat betreft het culturele gedeelte staat vast dat er zaterdagavond theater zal verzorgen. Op vrijdagavond zullen zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk films gedraaid worden, waaronder een video met nooit eerder vertoonde beelden van de PL 1993 toen het zestig jarig bestaan werd gevierd. Op zaterdagavond krijgen we een theatervoorstelling voorgeschoteld en zullen er bands optreden. Het Open Podium ontbreekt uiteraard niet op zondag avond. Voorts een optreden van Stuurwaard Bakkebaard alsmede een theaterspektakel in de buitenlucht met vuur en vlammen. Onze eigen huis-DJ Zoot zal elke avond op gepaste wijze besluiten.

Rampenplan bereidt als vanouds het warme eten. De kantine zorgt voor een volledige biologisch assortiment aan overig eten en drinken.

Pinksterlanddagen 2007

Niet weg te denken zijn uiteraard de boekenmarkt en de stands. Willen de groepen en organisaties die standruimte willen hebben zich even via de e-mail aanmelden?

Dit jaar wordt een nieuw fenomeen op de dagen geïntroduceerd, namelijk een Weggeeftafel. Aan het einde van de Pinksterlanddagen verdwijnen veel bruikbare etenswaren in de (dure) afvalcontainer omdat bezoekers deze niet mee naar huis nemen. In plaats van weg te gooien, is er nu het alternatief van de Weggeeftafel. De tafel werkt volgens het anarchistisch-communistisch principe: geven naar vermogen, nemen naar behoefte!

De Pinksterlanddagen vinden plaats van vrijdag 9 tot en met maandag 12 mei 2008 op het anarchistische kampeerterrein 'tot Vrijheidsbezinning, Aekingaweg 1a in Appelscha. Het terrein is per openbaar vervoer bereikbaar met lijn 16 vanaf de NS-stations Assen en Heerenveen. Dankzij de belangeloze medewerking van veel groepen en individuen zijn we nog altijd in staat dit weekend aan te bieden voor de prijs van 12,50 euro en dat is inclusief kamperen. Vergeet dus niet je kampeerspullen mee te nemen!

Je kunt de voorbereidingsgroep mailen door te klikken.

[home]