Dienstweigeraars, anarchisten en communisten in de ban van de revolutie

De oorlog, voor het volk een tragedie De Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens de Eerste Wereldoorlog in Friesland 

Boekpresentatie en lezing

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog nam overal in Europa de sociale onrust toe. De radicale socialistische en anarchistische beweging richtte in deze periode soldaten- en arbeidersraden op (naar het voorbeeld in Rusland en Duitsland). Dat gebeurde ook in Appelscha en omgeving. Plaatselijke activisten als Tinus Veenstra richtten een arbeiders- en soldatenraad op die deel uitmaakte van een provinciaal netwerk: De Friese Arbeiders- en Soldatenraad. Veenstra is de grondlegger van het kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning waar de Pinksterlanddagen worden gehouden en stortte zich meteen na zijn demobilisatie uit het leger in de anti-oorlogs beweging. Aan bod zullen komen de activiteiten van de Internationale Anti-Militaristische Vereniging (IAMV) en de lokale anarchistische en communistische groepen. Dit alles tegen de achtergrond van de toenemende mobilisatiemoeheid gedurende de Eerste Wereldoorlog en de groeiende populariteit van het Dienstweigeringsmanifest. Bovendien liet men zich daarbij inspireren door de Russische Revolutie van honderd jaar geleden en natuurlijk ook de daaropvolgende Duitse revolutie van 1918. Zelfs socialistenleider Troelstra raakt in november 1918 in de ban van het revolutievirus en deed zijn fameuze revolutieoproep. De plaatselijke autoriteiten hielden de activiteiten van deze radicale onruststokers angstvallig in de gaten, daarbij gesteund door de Centrale Inlichtingendienst en de plaatselijke veldwachters en marechaussees. Ron Blom zal de aanwezigen aan de hand van zijn boek meenemen in een zwerftocht langs antikapitalistische samenzweerders en hun tegenstrevers in de vorm van geheime politie en burgerwachten.

Deze programma zit in:

Jaar: 2018

Genre: antimilitarisme

Locaties: Grote Zaal