Jan Bervoets over antimilitaristische samenwerking

Haags Vredesplatform, Vredesbeweging PAIS, de antimilitaristische bewegingen voortgekomen vredesbewegingen in het Oosten, de Vereniging Vredesmedia, Stop Wapenhandel, etc. etc., zijn in overleg met kerkelijke vredesbewegingen, die inmiddels ook hun verontrusting uitspreken tegen oorlog. Er circuleert een gezamenlijke nota tegen de veiligheidsideologie van de regering, die feitelijk een oorlogsideologie is. Daartegenover stellen alle groeperingen een stuk op, dat  onder de titel INCLUSIEVE VEILIGHEID  een andere wereld ontwerpt met een veiligheid zonder scheidsmuren of grenzen, een veiligheid zonder machtsvertoon, geboden en gehoorzaamheid en een veiligheid zonder leger. Wij  geloven dat een samenleving met legers, bewapening  een permanente gezagsstructuur en  gesloten grenzen nooit tot veiligheid kan leiden. Wapens zijn in Nederland het symbool van de macht en het gebruik daarvan betekent oorlog, hetzij tegen landen buiten onze grenzen, hetzij  door overheden tegen de eigen bevolking.

Is het mogelijk om met onze kritiek op die veiligheidsideologie  tot een nieuwe mobilisatie tegen de oorlog te komen?  Over een week na Pinksteren komen de vredesbewegingen bijeen. Een paar voorzetten om in die vergadering in te brengen zouden ook daar zeer welkom zijn.

Deze programma zit in:

Jaar: 2018

Locaties: Tent