Leven zonder school

Waarom niet ‘LEVEN  ZONDER  SCHOOL’?
een vraaggesprek rond samenleven, leren, niet-scholing en ontscholen
‘De onderdrukking van kinderen is de eerste
en meest fundamentele vorm van onderdrukking.
Ze is de gietvorm van alle andere onderdrukkingsvormen.’
(Christiane Rochefort)
We weigeren dienst en lopen liever niet in de pas, we gaan bewust consuminderen en liefst nog lokaal, we weigeren rolmodellen en ons ideaal is niet Kim, Ken of Barbie, we verzetten ons tegen de bouw van nieuwe muren en sluiten bondgenootschappen met zij die verworpen, uitgesloten, verbannen, opgesloten … worden, we verzetten ons tegen de uitbuiting van dieren en ijveren voor hun bevrijding … Toch?! En dan komt de leeftijd van de ‘schoolplicht’ …

Waarom zou ook jij niet je rug keren naar de school? Zélf opnieuw als lerende in het leven gaan staan en heersende opvattingen over kinderen in de praktijk bevragen?
Wanneer het leren door de schoolpoorten heen breekt en opnieuw een fundamenteel onderdeel wordt van ons leven en samenleven, ontstaat er een onvermoede rijkdom. Waar wachten we dan nog op? Laat ons weigeren nog langer dienst te doen in de opvoedingsoorlog en aan de zijde gaan staan van het geminachte kind (ook in ons).