Programma onderdelen 2023

Workshops:

Hanenkam/Punkhaar Workshop/Skillshare, Mohawk/Punk Hair Workshop/Skillshare

NL: Altijd een stoere hanenkam of big 80s hair gewild? Leer hoe je een mooie hanenkam en andere grote, punky, en spiky kapsels op je hoofd kan laten staan. Wij nemen de tondeuse, schaar, föhn, kammen, en haarlak mee. Je bent ook welkom en aangemoedigd om je eigen producten mee te nemen, bijvoorbeeld je eigen kam of tondeuse, wegens hygiene, persoonlijke voorkeur, allergieën en mogelijk tekort. Geen of te weinig haar? Geen probleem, want je mag gezellig meedoen om een hanenkam en andere hairstyles te leren zetten bij je vrienden of je kinderen.

EN: Have you always wanted a badass mohawk or big 80s hair? Learn how to give yourself a beautiful ‘hawk or other spiky hairstyles. We will bring some clippers, scissors, blowdryers, combs, and hairspray. You are welcome and encouraged to bring your own products, for reasons of hygiene, allergy, and limited resources. Too little or no hair at all? No problem, because you are welcome to join and learn how to do these hairstyles on your friends or kids.

How to Vloerwerk: a practical game of labor solidarity

NL: Met directe actie lost arbeiderssolidariteit netwerk Vloerwerk samen met de werker al acht jaar kleine en grote arbeidsconflicten op.  Uiteraard in het voordeel van de werker! Maar hoe gaat deze do-it-yourself vakbond precies te werk? In deze workshop ga je zelf als Vloerwerker aan de slag en zet je een campagne op voor een denkbeeldig arbeidsconflict. Door de worp met een  dobbelsteen wordt je strategisch uitgedachte campagne plan getoetst aan de soms onverwachte en onoverzichtelijke realiteit van arbeidsstrijd en activisme.

The Art of Reciprocity

EN: During the workshop, Chautuileo will provide a historical link between colonial history, neocolonialism and the contemporary climate crisis. In doing so, Chautuileo will address the blind spots from Indigenous storytelling. In addition, we will exchange ideas on how to put climate justice, decolonization and reparations and healing into practice.
During the Mapu Sharing, Chautuileo gives firstly an introduction of Indigenous views and cosmovisions about our relationship with nature, politics and social connections.  Together we will engage in dialogue for struggle, reciprocity and balance. To put reciprocity into practice, we will provide a Mapu Sharing inspired by Trafkintu as a cultural exchange.

NL: Tijdens de workshop zal Chautuileo een historisch verband leggen tussen de koloniale geschiedenis, het neokolonialisme en de hedendaagse klimaatcrisis. Daarbij zal Chautuileo ingaan op de blinde vlekken van inheemse verhalen. Daarnaast zullen we ideeën uitwisselen over hoe we klimaatrechtvaardigheid, dekolonisatie en herstel en genezing in de praktijk kunnen brengen.

Tijdens de Mapu Sharing geeft Chautuileo allereerst een introductie van inheemse opvattingen en kosmovisies over onze relatie met de natuur, politiek en sociale verbanden.  Samen gaan we de dialoog aan voor strijd, wederkerigheid en evenwicht. Om wederkerigheid in de praktijk te brengen, zullen we een Mapu Sharing verzorgen geïnspireerd door Trafkintu als culturele uitwisseling.

EN: Chautuileo Tranamil is Mapuche-Pewenche and has worked with Indigenous Peoples around the world. She is committed to the well-being of Indigenous communities and other radical allies. Through her work she is always celebrating the pride and spirit of Indigenous Peoples and honoring their rights, cultural beliefs and practices.

NL: Chautuileo Tranamil is Mapuche-Pewenche. Ze heeft gewerkt met Inheemse gemeenschappen wereldwijd. Zij is toegewijd aan het welzijn van Inheemse gemeenschappen wereldwijd, en aan de radicale bondgenoten van Inheemse gemeenschappen. In haar werkt is de kracht van Inheemse gemeenschappen haar uitgangspunt. Bewustzijn brengen over hun rechten, culturele waarden en gebruiken is hetgeen ze verteld in diverse lezingen.

Lockbox picking (EN)

Workshop

In this workshop you will learn how to open the most common type of lockbox with tools you can find in every home. The workshop will be split in two parts. First, a bit of theory and practice. Secondly, we will practice by doing some scenario’s. Hope to see you there!

Verhalen over bosbezettingen in Europa (NL)

Lezing/Lecture

Verhalen over bosbezettingen in Europa van de jaren ‘80 tot nu. Van de slag om Amelisweerd in de jaren 80 , tot Schinveld en de anti roads movement in de UK tot de bosbezetting in Hambach, Lutzerath en andere plekken in Duitsland nu. En natuurlijk Sterrebos in Limburg. Ash en Peter vertellen uit eigen ervaring over het bezetten en leven in bedreigde bossen.

Anarchist Science Fiction author , podcaster and prepper Margaret Killjoy; an interview (EN)

Anders / other

We will interview anarchist queer Science Fiction author , podcaster and prepper Margaret Killjoy (She/They) about her work. she wrote books like – Escape from incel island, A Country of Ghosts, We won´t be here tomorrow – and many others. And started the publisher ‘ Strangers in a Tangeled Wildernis’ And is host of popular anarchist podcast like It Could Happen Here, Live like the world is Dying and Cool People we did Cool Stuff. Harriet Bergman and Peter Polder will interview her about anarchist storytelling, podcasting and more.

Up with trees, down with capitalism by Climbers 4 Climate (NL/EN/Other)

Anders/Other

Is there a threatened forest, park, garden of a squat near you that is begging to be occupied? Or do you just want to learn how to climb up a rope, chill in a tree? Look no further! We, some bats from climbers for climate, will be hanging in the forest next to the campsite to share our skills with you throughout the entire weekend.

There will be an ongoing buffet of beginner and advanced climbing trainings from 10:00 to 17:00. If you have never climbed up a rope in a tree, or need a refresher, you can walk into the forest at any point between 10:00-17:00 for a training. For more ‘advanced’ trainings (i.e. sling climbing, walking on a walkway/traverse, setting up a rope), just pop by and we can see what we can offer you. Some trainings are bound to time slots (i.e. FLINTA* training, how to hang a bed spiral or how to belay on top rope). The schedule for time-bound trainings will be on display in the forest. Please be on time for the trainings that are time-bound!

We want to have a special focus on FLINTA* people – FLINTA* is a German abbreviation for women, lesbians, non-binary, trans*, agender; with the ‘*’ added it usually refers to anyone but cis-men (cis-men = men who identify with the gender they were assigned at birth). So there will be some trainings for FLINTA*-only people. On Saturday after lunch there will be a dedicated time slot for FLINTA* people, where only-FLINTA* trainers train FLINTA* people.

We sadly cannot guarantee wheelchair accessibility, as the forest is not that accessible. Trainings can be held in English, Dutch, German and French.

Leegstand en misdaad: over de leegloop van Nederlandse gevangenissen door Autonoom Collectief de Schop (NL/EN)

Praatje + discussie

In dit praatje schopt de Schop aan tegen het Nederlandse gevangeniswezen hier, want wat gebeurt er eigenlijk achter de tralies? De criminaliteit, gerapporteerd slachtofferschap en het aantal gedetineerden daalt, waardoor lege gevangenissen een hoofdpijndossier zijn geworden voor de staat. Gevangenissen sluiten = minder werkgelegenheid, ook in Veenhuizen, een gevangenisdorp vlakbij Appelscha. Leer hier meer over de ontwikkeling van het bizarre Nederlandse gevangenisbeleid, de prison industrial complex en het verhardende strafklimaat.

In this talk, de Schop rattles the cages of the Dutch prison system, because what is actually happening behind bars here? Crime, reported ecognizeion and the amount of detainees is dropping, causing empty prisons to become a real headache for the state. Closing prisons = less employment, also in Veenhuizen, a prison village close to Appelscha. Learn more about the development of the bizarre Dutch prison policy, the prison industrial complex and the hardening punitive climate.

Doorbraak en de Grijze Wolven: de strijd tegen Turks fascisme in Nederland (NL)

Workshop

Doorbraak neemt je mee in hun strijd tegen de Grijze Wolven, een Turkse extreemrechtse, fascistische groep, die niet schroomt voor geweld en onderdrukking tegen Koerden, Armeniers, Alevieten, feministen, LGBQT+ in Turkije en Nederland. Via “culturele programma’s” verspreiden ze hun gedachtegoed door Nederland, al dan niet met gemeentelijke subsidies. Vorig jaar bracht de podcast Onderstroom een interview uit met Doorbraak over de Grijze Wolven. Deze workshop is hier een vervolg op, waarin je leert de Grijze Wolven te herkennen en leert wat jijzelf kunt doen om solidair strijd te voeren tegen deze gevaarlijke groep.

De liefhebber kan van tevoren artikelen van Doorbraak lezen of de podcast beluisteren: https://onderstroom.red/alle-afleveringen/doorbraak-en-de-grijze-wolven/

Doorbraak takes you along on their struggle against the Grey Wolves, a Turkish extreme rightwing, fascist group, who doesn’t shy away from violence and oppression against Kurds, Armenians, Turks and feminists in the Netherlands. Through “cultural programmes” they spread their ideology through the Netherlands, with or without municipal funding. Last year the podcast Onderstroom published an interview with Doorbraak about the Grey Wolves. This workshop is a sequel to this, in which you’ll learn how to ecognize the Grey Wolves and learn what you can do yourself to fight in solidarity against this dangerous group.

Those who fancy can read articles by Doorbraak beforehand, or listen to the podcast

https://onderstroom.red/alle-afleveringen/doorbraak-en-de-grijze-wolven/

Voorbereiden op arrestatie en verhoortraining

Workshop

Anders

De arrestantengroep geeft een workshop over voorbereiden op arrestatie, verhoor, en je rechten bij een arrestatie. Praat mee vanuit je eigen ervaring, stel vragen over de spookverhalen die je hebt gehoord en leer waar je op kan letten. Tijdens de workshop is er aandacht voor onder andere: 1) Wat een arrestantengroep is en wat de groep zoal doet, 2) Wat je rechten en plichten zijn als je gearresteerd wordt, 3) Verhoortraining, 4) Het nut en noodzaak van niet verklaren, 5) Hoe gaat een arrestatie en opsluiting in de cel eigenlijk in z’n werk, 6) Hoe kun je je het beste voorbereiden op een actie, 7) Het belang van onder andere Security Culture en Support & Recovery, en natuurlijk meer!

Witheid onder ogen komen & kritisch reflecteren op witheid // Facing whiteness & critical reflections on whiteness (NL/EN)

Workshop

Voor witte mensen is witheid en het tot de meerderheid behoren “gewoon normaal”. Dit wordt niet vaak benoemd door onszelf. Tegelijkertijd hebben witte mensen veel voordelen/privileges dankzij het in stand houden van racisme en het voortbrengen van racistische structuren. In deze interactieve workshop willen we op praktische wijze onze witheid onder ogen komen en reflecteren op onze eigen positie in het construct van witheid. Ook willen we werken aan mogelijke veranderingen in ons eigen gedrag. De methode die we gebruiken is niet discussiëren/teksten lezen, maar: gedachten uitwisselen met elkaar zodat we onszelf en elkaar tegenkomen.

BIPoC* zijn uiteraard welkom, de workshop is wel gericht op witte mensen die zelf niet benadeeld worden door racisme in hun dagelijks leven (maar dus wit privilege hebben). Ook als je nog nooit echt hebt stilgestaan bij dit onderwerp, nodigen we je van harte uit! Er zullen verschillende manieren zijn waarop je kunt deelnemen aan de workshop. Het is belangrijk om toe te voegen dat het reflecteren op je privileges (niet alleen qua racisme, maar op allerlei vlakken) 1 stap is. Een heel belangrijke stap, maar zeker niet de enige.

*BIPoC staat voor Zwarte mensen (Black), Oorspronkelijke bewoners (Indigenous), mensen van kleur (People of Color). Deze termen zijn politieke, zelf gekozen termen van verschillende groepen die structureel racisme ervaren. De termen zijn tot stand gekomen door verzetsstrijden en staan voor de strijd tegen onderdrukking.

[Naast de workshop over witheid, zal er ook een tafel bij de markt staan waar een aantal flyers, artikelen en zines liggen over dit onderwerp. Voel je vrij om deze ruimte & materialen te gebruiken om te leren & reflecteren, samen of alleen. Deze plek biedt ook wat alternatieven voor witte mensen met dreads. Zo kun je er bijv. stof vinden om je dreads te bedekken en dankzij een kapper is het ook mogelijk om een nieuw kapsel te nemen, zonder dreads.]

//

For white people, whiteness and belonging to the majority appears as “normal” and not particularly relevant, it is mostly not named. At the same time, white people have numerous advantages through racism and carry racist structures with them. In this interactive workshop we want to face practically with the omnipresence of whiteness and reflect on our own position in this construct, as well as work on possibilities for change in our own behaviour. The chosen format will not be primarily about discussing theories, texts or approaches, but about exchange and an encounter with oneself and the other participants.

BIPoC* are of course welcome, the workshop is aimed at white people who are not disadvantaged by experiences of racism in their everyday lives. Even if you have never/partly dealt with the topic, feel invited. There will be different options to participate. It is important to add that reflecting on one’s own privileges (not only in relation to racism, but in their totality, intersectionally) is an essential but only one step.

*BIPoC stands for Black, Indigenous, People of Color. The terms are political self-designations of different groups that experience structural racism. They emerged from a resistance and stand for the struggle against oppression and for more equality.

[Next to a workshop about whiteness there will also be a table at the market with some flyers, articles and zines about whiteness. Feel free to use this space and resources to learn and reflect, alone or together. The space also offers some alternatives for white people who have dreads. You can find fabric there to cover up your dreads, for example, and it’s also possible to get a new haircut (without dreads) from a hairdresser.]

Active for Justice – Stop foie gras campagne (NL)

Discussie/Discussion

Sinds april 2022 voert Active for Justice campagne tegen foie gras op het menu van restaurants. We zijn begonnen in Utrecht en de groep is begonnen met drie mensen en de beweging is uitgegroeid over diverse steden in Nederland en het aantal activisten is groeiend. Daarnaast hebben nu ruim 30 restaurants het martel product van de kaart gehaald. In de discussie staan we stil bij de strategie van onze campagne

OpSeC: Operational Security for Activists (EN)

workshop

Should we leave our phones out of the room when meeting? What can the police do with my laptop? What can we do to prevent information leaks? How do we stay safe? Repression is all around us. Law enforcement is constantly trying to prevent our actions, smash our groups and trying to demoralise us so we stop fighting. The consequences of this can be tragic: Actions prevented, arrests, hefty fines or even prison sentences. Staying safe is key to being a successful movement. This workshop will focus on the different kinds of threats we face, from social threats (e.g. information leaks and infiltration), to the threats of police confiscating our devices and outright surveillance. Together we will discuss the threats we face and with input of experienced security researchers we will develop a security checklist so that we can work on after the workshop. Let’s be safe for each other, so we can be dangerous together!

Koerden: Een strijd van stateloze volkezing/ Lecture

NL-Turks

Deze interactieve lezing start met een korte geschiedenis van de Koerdische Strijd, om vervolgens een kort filmpje te tonen over Abdullah Öcalan. Hij is de afgelopen 25 jaar onmisbaar geweest in de emancipatie van het Koerdische volk, met zijn theorie over een democratische, ecologische en gendergelijke samenleving. Daarna wordt aandacht geschonken aan de huidige situatie in Rojava en de sociale en politieke ontwikkelingen aldaar. We eindigen met vragen en afsluiting.

 

Info talk with an Anarchist Black Cross Kyiv member from Ukraine

A full-scale war broke out in Ukraine, caused by imperialist ambitions of Russia. In the situation when two mechanized armies fight each other on the scale rarely seen for decades, there are no easy solutions for anarchist, left and antifascist activists. Considering all of the suffering which Russian imperialist aggression brought to Ukraine, anti-authoritarian activists decided to join the military struggle. Since the war the ABC Kyiv actively participated from day 1 in solidarity structures for victims of the war and anarchist/anti-authoritarian/anti-fascist fighters at the front. Maria is an active member of the Anarchist Black Cross Kyiv / Ukraine, and would like to tell you about this struggle and the situation in Ukraine in general.

Targeting the deportation machine by Stop the War on Migrants (EN)

Discussie/Discussion

Deportations are an essential part of EU and Dutch migration policies. The EU does not only try to keep people on the move out with ilitarized border security and control measures, it also relentlessly tries to remove those that have managed to enter Fortress Europe. Using intimidation, violence and dangerous restrictive measures, people are forced back to situations of war, repression, hunger and/or poverty. Non-EU-countries are under heavy pressure to cooperate with these deportations.

Oekraïne: wapens of woorden? Dilemma’s voor radicaal-links, door Stop Wapenhandel & Peter Storm (NL)

Discussie/Discussion

De Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne duurt inmiddels ruim een jaar, met honderdduizenden doden en gewonden, grootschalige vernietiging en enorme milieuschade. Een einde aan de oorlog lijkt niet in zicht.

Wildpluk wandeling (NL)

Workshop

Waarom nog naar de winkel gaan om thee te kopen, als je op de route daar naar toe al tig planten bent tegen gekomen die je zo in je hete water kan gooien? Vaak zijn ze nog heilzaam ook, hebben ze geen chemische stoffen gekost om ze daar te krijgen en dragen ze niet bij aan de uitbuiting van de wereld (zolang je maar plukt vanuit de wildplukkers code). In deze workshop gaan we opzoek naar eetbare planten in het bos, geef ik handvatten om te determineren, gaan we het hebben over de wildplukkers code, bespreken we wederkerigheid, leer je over een aantal risico’s en gaan we ook echt een wildpluk thee maken. Door te beginnen met wildplukken en de natuur te bestuderen, neem je waar mogelijk weer controle over je voeding, gezondheid en heb je een positief effect op de natuur en je omgeving. Je bespaart geld, krijgt beweging en vitamine D binnen en het is ook nog eens goed voor je verteringsstelsel/je gezondheid. En ook belangrijk, je wordt nog autonomer.

Squat with ease: Practical ways to enter an empty building. / Kraken met gemak: Praktische methodes voor het betreden van een leegstaand pand (NL)

Workshop

Een introductie van de meest gebruikelijke manieren om jezelf toegang te verstrekken in een leeg pand. We zullen de verschillende technieken, van simpelweg manipulatie tot het forceren van het slot of deur, uit leggen en dit ook oefenen. Na deze workshop weet je welke technieken je kunt gebruiken op bepaalde deuren en welke gereedschappen je daarvoor nodig hebt.

An introduction to the most common ways to provide yourself access into an empty property. We will explain and practice the different techniques, from simple manipulation to forcing the lock or door. After this workshop you will know what techniques you can use on certain doors and what tools you need to do so.

Unlearning toxic masculinity (in ourselves, our groups and the movement) (EN)

Workshop

Patriarkraakt is a collective focused on unlearning toxic masculinity in ourselves, our movement and society. In this session we’ll explore how the gender binary is structural and has formed everyone, including anarchists, how it is toxic and hurts us all, how we do/don’t talk about it, how we do/don’t take responsibility in solving it, and how we can improve the present situation.

After first briefly create a theoretical framework we’ll dive into personal experiences with toxic masculinity in our live and then move on to formulate ways to challenge the problems. We invite everyone and anyone, but especially hope people wanting to take small steps to start unlearning their learn toxic behavior in a safe environment. Be brave, join us in opening up and collectively construct healthier practices!

Inspiring stories of the Dutch anarchist movement (EN)

Lecture/Lezing

The stories we tell shape our identities in major ways. In a society in which most stories are harmful to humans, animals and nature it is essential to tell our own healthier tales. The storied history of the Dutch anarchist moment has many inspirational tales to tell, but these histories are often made invisible and largely forgotten. There is a world to win by re-telling our histories and this session will be a small but hopefully inspiring start.

De verhalen die we vertellen vormen onze identiteiten in belangrijke mate. In een samenleving waarin de meeste verhalen schadelijk zijn voor mensen, dieren en de natuur, is het essentieel om onze eigen, gezondere verhalen te vertellen. De bewogen geschiedenis van het Nederlandse anarchisme kent vele van zulke inspirerende verhalen, maar deze geschiedenissen zijn vaak onzichtbaar gemaakt en grotendeels vergeten. Er is een wereld te winnen door het her-vertellen van ons verleden en dit verhaal hoopt hierin een kleine maar inspirerende beginnende bijdrage in te zijn.

Decolonize Sapmi (EN)

Lezing/ Lecture

Conversation and exchange about anti colonial and ecological struggles in Sapm (northern part of Scandinavia)

Mindfullness en activism (NL)

Workshop

De zorgen en boosheid rondom het overheidsbeleid rondom het klimaat, vluchtelingen en opkomend extreem-rechts zijn groot en hebben invloed op ons dagelijks leven. We weten soms niet meer hoe we hiermee om kunnen gaan of raken we vermoeid door de strijd voor een mooie en eerlijke aarde, een schoon milieu en open grenzen voor iedereen. Veel activisten raken op een gegeven moment actie moe of ontwikkelen burn-out klachten. De vraag is hoe kun je als activist niet uitgeput raken en contact met zowel jezelf als anderen en de aarde behouden. Middels praktische oefeningen krijg je aantal handvatten hoe je zowel goed voor jezelf kan zorgen als ook voor de aarde. Ook komen er ademhalingsoefeningen voorbij die je kan inzetten tijdens acties als de stress te groot wordt.

Meet Migrantifa Stuttgart: migrants bashing fascism in Germany (EN)

Lecture and discussion

In Germany, multiple cities have Migrantifa groups, although it’s almost absent in the Netherlands. So how do we set up sections here and what can we learn from their experiences? Migrantifa shares their journey, their successes and also their struggles. For example, how do they relate to the ‘classical’ antifa groups? Seeing that antifa is against a wide array of discrimination and racism, it’s painful to see antifa has a history of white cis-hetero men suffering from machismo. Migrantifa also shares their recent focus on racial profiling during actions, seeing that (people looking like) migrants are always targeted first by police in antifascist actions. All these insights will open the floor to have a fruitful discussion together and strengthen our bonds and lose our chains. This event will be an open panel discussion, to learn together from Migrantifa’s struggles.

Introductie actie-training massale burgerlijke ongehoorzaamheidsacties (NL)

Workshop

Deze intro actie-training geeft je het idee of je mee zou willen doen, en in welke rol, met massale burgerlijke ongehoorzaamheidsacties. We oefenen met de-escalatie en je weg laten voeren door politie. Daarnaast bespreken we het vormen van affiniteitsgroepen, en hoe je je mentaal en emotioneel voorbereid op een actie. Deze skills zou je eventueel in kunnen zetten bij Extinction Rebellion, de Tata Steel actie 24 juni, of bezettingen.

De Woonwagenbelangen van Roma, Sinti & Reizigers: “Vechten voor een bestaan in Nederland”.

Sabina Achterbergh komt vertellen over haar strijd vanuit Woonwagen belangen Nederland, een organisatie die actievoert voor het bestaansrecht van Sinti, Roma en woonwagenbewoners. Ze strijden o.a. voor het behoud van staanplaatsen en organiseren diverse herdenkingen zoals de landelijke Zigeunerrazzia tegen Roma en Sinti op 16 mei 1944. Ook hebben ze samen met de Nationale ombudsman en PILP het onrechtmatige uitsterfbeleid in Nederland in 2017 teruggedraaid, bewust beleid dat heeft bijgedragen aan verdere uitwissing van deze gemeenschappen. In het verleden hebben Roma, Sinti en krakers samen acties gedaan omtrent woonstrijd en tegen marginalisatie van minderheden. Kom leren hoe we dit samen in de toekomst verder vorm kunnen geven. Sabina’s achtergrond is een mix van Sinti en Reizigers en ze is opgegroeid op een woonwagenkamp in Amsterdam.

 

Activisme buiten de Randstad – kansen, uitdagingen, oplossingen

Samen gaan we de uitdagingen en kansen verkennen van activisme en organizing buiten de Randstad. Waar loop je tegen aan en wat heb je al geprobeerd om deze uitdagingen de overwinnen? Hoe kunnen we nieuwe manieren vinden van activisme die wellicht beter geschikt zijn voor de omgeving waarin we ons bevinden? Je gaat naar huis met nieuwe inspiratie en concrete ideeën die je in jouw situatie verder kunnen helpen.

Belarus anarchist movement after protests of 2020

In 2020 Belarusian society rose against the dictatorship of Alexander Lukashenko and his minions. For months people organized, demonstrated and fought for a just and free society. However, the state prevailed and started smashing the protest step by step. It’s been more than 2 years since the beginning of the uprising. Thousands ended up in prison for many years. Among them anarchists and antifascists who stood on the streets with the people. Despite already a long period of time that passed since the protests, the state terror continues, with more arrests on the regular basis for participation in the protests or continuing resistance against the regime.

Anarchist Black Cross Belarus for 13 years organizes solidarity work with repressed anarchists and antifascists. This work requires a lot of resources and time. In the last years with support of comrades from all around the world we managed to continue working, however in recent months our funds were drained by constant court cases. We are now in debts and call for support to be able to continue our solidarity. At the fundraising events we will be talking about the protests, anarchists movement in Belarus and the stories of our comrades captured by the regime.

Ways to donate to ABC-Belarus in case you won’t be able to join the event: https://abc-belarus.org/?lang=en

Reframing Rebellion: storytelling for resistance movements

How can we use the power of storytelling to move people to radical politics? And how can we use rebellion stories in popular culture to get more people to join our movements? In this workshop we’ll use our own favorite pop culture rebellion stories as a starting point and see what lessons we can find there to use in the stories of our own movements. This workshop is inspired by Welcome to the Rebellion by Michael Harris.

What are we fighting for? (EN)

Dreaming feminist utopias

How do we want to relate to each other? How do we want to live? How do we want to work? What is our feminist counter narrative? Let’s get concrete!