Saboteer de dassenruiming, stop de dassenjacht

[English below]

Dassen zijn een beschermde soort in de meeste delen van Europa, behalve in september en oktober. In deze maanden word dassen in een groeiend aantal Engelse provincies vogelvrij verklaard. Sinds 2013 wordt de zogenaamde ruiming van dassen gebruikt als een excuus voor boeren en als  tijdverdrijf voor de jachtelite.

Er is geen wetenschappelijke reden voor de ruiming van dassen. Zij hebben een waardevolle rol in een gezond ecosysteem, brengen geen beschadigingen aan gewassen en zijn geen significante drager van ziektes. Wetenschappers – zelfs Defra, die de ruiming faciliteert – zijn het er allemaal over eens dat de verspreiding van rundertuberculose als excuus voor de ruiming wordt gebruikt. De ruiming van dassen draagt echter niet bij aan de vermindering van de verspreiding van runder-TBC maar zorgt er daar en tegen juist voor dat  de verspreiding van runder-TBC toeneemt, aangezien er meer mensen, voertuigen en dassen in contact komen met verschillende veehouderijen.

Runder-TBC is een vee ziekte die gezondheidsrisico’s met zich mee draagt voor mensen vanwege moderne standaarden omtrent voedsel- en warenhygiëne. Het kan een enorm effect hebben voor verschillende zoogdieren, waaronder katten en knaagdieren. Slechts 4% van runder-TBC wordt mogelijk veroorzaakt door dassen. Zowel vee als dassen kunnen tegen runder-TBC ingeënt worden tegen lagere kosten dan die de ruiming met zich mee dragen.

Sinds jaren hebben activisten tegen de ruiming campagne gevoerd en weerstand geboden door middel an directe actie, variërend van demonstraties tot nachtelijke ‘uitstapjes’. In september 2017 zal zeer waarschijnlijk het nieuwe ruimingsseizoen beginnen en wij kunnen helpen de dassen te beschermen!

 

Sabotage badger culling / Stop the badger hunt

Badgers are a protected species in most of Europe, except in September and October. In these months, badgers are outlawed in an ever increasing number of English counties. Since 2013 the so-called badger cull has been used as an excuse for farmers and a pastime for the hunting elite.

There is no scientific reason for badger culling. Badgers have a valuable role in healthy ecosystems, do not damage crops and are not a significant carrier of disease. Scientists – even Defra, which facilitates the cull – have agreed that the possible diffusion of Bovine Tuberculosis is used as an excuse for the cull. However, badger culling does not actually decrease this diffusion but in fact increases it, since more people, vehicles and badgers come into contact with different cattle farms.

Bovine TB is a cattle disease which poses health risks to humans due to modern food hygiene standards. It affects many mammals, such as cats and rodents. A mere 4 percent of Bovine TB infections might be caused by badgers. Both cattle and badgers can be vaccinated against Bovine TB at lower costs than those of the culling.

Activists have been campaigning against the cull for years and have opposed the cull with direct action ranging from demo’s to nightly “trips”. In September 2017 the next cull season will most likely start. We can help protect the badgers!

Deze programma zit in:

Jaar: 2018

Locaties: Tent