Talk by S.K.Y.A. from Athens

[Dutch below]

S.K.Y.A. from Athens

Since the last two years Greece has been governed by a coalition of the so-called “radical left” party SYRIZA and the ultranationalist party ANEL. They got into power through promises of “hope” and cutting the austerity measures imposed by the EU/IMF, but fairly soon they continued – just like the previous governments – reinforcing the neoliberalism which turns life into hell for the Greek pensioners, workers, unemployed, and refugees and migrants. In this info talk, we will attempt to highlight the main points of the capitalist restructuring under the SYRIZA-ANEL government, such as the measures against the “humanitarian crisis” by way of a neoliberal replacement of the traditional welfare state, the work experience politics used against the unemployed, the anti-immigration politics of the Greek state aimed at the isolation of refugees/immigrants under the EU-Turkey agreement, evictions of squats of immigrants and anarchists, et cetera. Furthermore we will look at some struggles of the radical movement against these policies, such as neighbourhood assemblies and solidarity with the struggles of immigrants, workers and the unemployed.

The Assembly for the Circulation of Struggles (SKYA) is a group which unites activists from different political backgrounds and with different experiences of struggle, from work place struggles to neighbourhood assemblies. Its main purpose is to have these different struggles circulate and to connect them, to create a certain attitude towards the struggles in which we participate: on the one hand a critique of party guidance in the struggle of leftist organisations, and on the other a critique of the logic of vanguardism of anti-authoritarian and anarchist organisations.

 

S.K.Y.A. uit Athene

 Griekenland wordt sinds de laatste twee jaar geregeerd door een coalitie van de zogenaamd ‘radicaal-linkse’ partij SYRIZA en de ultranationalistische partij ANEL. Zij grepen de macht met de belofte van ‘hoop’ en dat ze de bezuinigingen van de EU-IMF zouden stoppen, maar al snel gingen ze verder zoals de voorgaande regeringen/partijen met het versterken van het neoliberalisme dat het leven van Griekse gepensioneerden/arbeider/werklozen en vluchtelingen/immigranten tot een hel maakt. In ons infopraatje zullen we proberen de meest belangrijke punten van de kapitalistische herstructurering onder de SYRIZA-ANEL-regering uit te lichten, zoals de maatregelen tegen de ‘humanitaire crisis’ als een neoliberale vervanging van de traditionele welvaartsstaat, de werkervaringspolitiek tegen de werklozen, de anti-immigratiepolitiek van de Griekse staat die gericht is op de isolatie van vluchtelingen/immigranten onder de EU-Turkijedeal, ontruimingen van immigranten- en anarchistenkraakpanden, et cetera. Daarnaast zullen we proberen bepaalde strijden van de radicale beweging tegen zulk beleid aan te wijzen, zoals buurtvergaderingen en solidariteit naar de strijd van immigranten, arbeiders en werklozen.

De Assembly for the Circulation of Struggles (S.K.Y.A.) is een groep die activisten van verschillende politieke achtergronden en met verschillende ervaringen van hun strijd, van de strijd op de werkplek tot aan buurtvergaderingen, bijeenbrengt. Haar voornaamste doel is om deze verschillende strijden te circuleren en aan elkaar te verbinden, om een bepaalde houding tegenover de strijden waarin we participeren te creëren: aan de ene kant een kritiek van de partijleiding van de strijd van linkse organisaties, aan de andere kant een kritiek op de logica van het voorhoude-idee van antiautoritaire en anarchistische organisaties.

Deze programma zit in:

Jaar: 2018

Locaties: Grote Zaal