University of Colour – Mirna Wabi & Phoenix Crio

[Dutch below]

Decolonizing anarchism

The anarchist conspiracy typically opposes some major characteristics of the modern/colonial world system: global capitalism, the persecution of migrants, imperialist warfare, the fossil fuel industry, “development”/destruction, police and prisons. In the Netherlands today, anarchism is also predominantly white – in more than one way.

If anarchism in Europe is to fuel at all the total liberation it is calling for, it should not only kick blatant racism and fascism off the streets and out of parliaments, but also recognise and actively undermine the coloniality and white supremacy that is at the very (cold) heart of “Western civilization and values”.

To begin, let’s talk about questions including but not limited to:

 • the use and misuse of terms like decolonization and intersectionality
 • the meaning of abolition
 • the erasure but also the fetishization of African, Asian, Middle Eastern, Latin American, Caribbean and Indigenous anarchists or ‘anarchistic’ philosophies and actions
 • wasted access to resources out of privilege
 • the racism of the radical and academic Left
 • the dogmatic rejection but also the violent appropriation of spirituality.

As a fascinating attempt of decolonizing anarchism, there will also be a presentation about the Brazilian anarchist uprising in the 1920s: the anthropophage movement and Maria Lacerda de Moura (Brazil’s first published anarcha-feminist).

This discussion is dedicated to fellow anarchists of color across space and time.

 

Anarchisme dekoloniseren

De anarchistische samenzwering verzet zich normaal gesproken tegen een aantal grote eigenschappen van het moderne/koloniale wereldsysteem: wereldwijd kapitalisme, de vervolging van migranten, imperialistische oorlogvoering, de fossiele brandstofindustrie, “ontwikkeling”/vernietiging, politie, en gevangenissen. In Nederland vandaag de dag is anarchisme ook voornamelijk Wit – op meer dan een manier.

Als anarchisme in Europa de totale bevrijding die ze vraagt van brandstof wil voorzien, dan moet het niet alleen overduidelijk racisme en fascisme van de straten en uit de regeringen schoppen, maar ook de kolonialiteit en Witte overheersing herkennen en actief ondermijnen die het (koude) hart vormen van “Westerse civilisaties en waarden”

Om te beginnen, zullen we praten over vragen zoals deze:

 • Het gebruik en misbruik van termen als dekolonisatie en intersectionaliteit
 • De betekenis van ‘abolitie’
 • Het wissen maar ook de fetisjisering van anarchisten uit Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, en anarchisten die tot de oorspronkelijke inwoners van een land behoren, of ‘anarchisterige’ filosofieën en acties
 • Verspilde toegang tot middelen uit privilege
 • Het racisme van het radicale en academische Links
 • De dogmatische afwijzing maar ook de gewelddadige toe-eigening van spiritualiteit

Als een fascinerende poging tot het dekoloniseren van anarchisme zal er ook een presentatie worden toegevoegd over de Braziliaanse anarchistische opstand in de jaren ‘20: de antropofage beweging en Maria Lacerda de Moura (de eerste gepubliceerde Braziliaanse anarcha-feminist).

Deze discussie is gewijd aan mede-anarchisten van kleur overal en altijd.

Deze programma zit in:

Jaar: 2018

Locaties: Gymzaal