Woorden in de Strijd

[English below]

Een workshop over argumentatieleer, drogredenen en retoriek. In de strijd van anarchisten en voor anarchie is het belangrijk om een goed begrip te hebben van de manier waarop argumenten gebruikt kunnen worden. Het is een essentieel onderdeel van goede propaganda. Het is echter ook voor interne communicatie, zoals bijvoorbeeld bij vergaderingen. Op elke meeting zit er wel iemand die op wonderbaarlijke wijze z’n stomme idee er toch doorheen gedrukt krijgt. En al die vervelende politici die mensen weten te overtuigen met pure leugens. Wapen je hiertegen! Leer drogredenen te herkennen én te gebruiken! Leer voorafgaand aan discussies een argumententatiestructuur opstellen om beter inzicht te krijgen in wat je zou willen zeggen en hoe.

(Wees niet bang, wij hebben ook een hekel aan school. Dus we hopen vooral een interactieve workshop neer te zetten)

 

Words in the struggle

This workshop will be about ways of argumentation, false conclusions and rhetoric. In the struggle of anarchists and for anarchy it is important to understand how arguments could be used. Arguments are an essential part of successful propaganda. Furthermore, they are useful for internal communication in political meetings, since quite often in these meetings someone miraculously achieves getting their way although their ideas weren’t all that good to begin with. Or these tedious politicans who convince people with blatant lies! Prepare yourself: learn how to recognise and use false arguments! Learn how to formulate a structure of argumentation prior to discussions to gain a better insight in what you want to say and how. (No fear: we also do not like school, so we aim at an interactive workshop).

Deze programma zit in:

Jaar: 2018

Locaties: Grote Zaal

Genre: kunst